Filters (2 )
 • Access Mode (1)
  Clear
 • Research Type (4)
  Clear
 • Funder (1)
 • Type (11)
 • Language (1)
  Clear
 • Community (2)
 • Content Provider (100)
 • Country (17)
 • Access Mode (1)
  Clear
 • Research Type (4)
  Clear
 • Funder (1)
 • Type (11)
 • Language (1)
  Clear
 • Community (2)
 • Content Provider (100)
 • Country (17)
Download Results
1,777 research outcomes, page 3 of 178
 • publication . Report . 2018
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Saltskår, Jostein; Jørgensen, Terje;
  Publisher: Havforskningsinstituttet

  Om effektiviteten økes kan kilenot bli et alternativt redskap for den minste kystflåten i fisket etter makrell. I et forprosjekt har vi brukt videokamera og sonar for å studere adferd i fangstfasen og fått ny kunnskap for å designe kilenøter med forbedret fangsteffektiv...

 • publication . Report . 2014
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Salomonsen, Cecilie; Moe, Helene Katrine;
  Publisher: SINTEF Fiskeri og Havbruk

  I forbindelse med prosjektet RoboTrimNol, hvor en fullautomatisert trimmemaskin er sluttmålet, er det igangsatt en tilleggsaktivitet innenfor interaksjonsdesign for å utvikle en mulig struktur og innhold av brukergrensesnittet til trimmemaskina. Det er tatt i bruk en br...

 • publication . Report . 2016
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Bakke, Toril; Udness, Ellen; Larsen, Berit Therese; Aarnes, Arnfinn; De Vibe, Michael F.; Vege, Anders;
  Publisher: Folkehelseinstituttet
 • publication . Report . 2011
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Akse, Leif; Birkeland, Sveinung; Carlehög, Mats; Eilertsen, Guro; Dahl, Reidun Wenche;
  Publisher: Nofima AS

  Hovedmålet med forsøket var å sammenligne sensorisk profil for 6 produkter av røkt laks som var prosessert med 2 ulike salt (100 % NaCl og 50/50 % NaCl/KCL) i 3 konsentrasjoner; ≈3,5 % (høy), ≈2,3 % (medium) og ≈1,5 % (lav). I tillegg til sensorisk profil ble også vektu...

 • publication . Article . 2013
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Aliyev, Tural;
 • publication . Article . 2002
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  LaPolla, Randy J.; Poa, Dory;

  提要 本文通过对信息传达的性质和语言的本质的探讨,来了解语言的发展。Ostension "显 示信息传达意嚣的动作"(以下简称"动作")和inference" 推测/推论"是信息传达过程中的两 个主重要环节。在信息传达的时候,信息传达者总希望信息接受者能又快又准确地对自己所传 达的信息做出"推论/推测因此,信息传达者会尽量地做出最适宜、最不费力、最能帮助对方 进行推论/推测的"动作动作"越具体,对"推论/推测"过程的制约程度就越高。语言在信 息传达过程中的作用只是作为一种制约听话者进行"推论/推测"的工具,因此,语言是因为说 话者要制...

 • publication . Report . 2007
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Nilsen, Ellen M; Bachs, Liliana Casulleras; Bjørner, Trine; Høiseth, Gudrun; Johnsen, Jon; Ørbeck, Anne-Lill; Waal, Helge; Ormstad, Sari Susanna; Kornør, Hege; Paulsen, Elizabeth J.; ...
  Publisher: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

  Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har oppsummert kunnskap om bruk av benzodiazepiner i behandling av personer med rusmiddelproblemer. Rapporten er utarbeidet i samarbeid med en ekstern utredningsgruppe, og utført på oppdrag fra Universitetet i Oslo. Benzodiaz...

 • publication . Report . 2017
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Reite, Karl Johan;
  Publisher: SINTEF Ocean

  Moderne ringnotfartøy kan ha komplekse energi- og propulsjonssystem. Dette gir mulighet for å spare drivstoff, men det kan ofte være vanskelig å vite hvilke valg som gir det laveste oljeforbruket. De fire ringnotrederiene Ervik & Sævik, Eros, Kings Bay og Herøyhav har d...

 • publication . Report . 2013
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Stenrød, Marianne; Eklo, Ole Martin; Bolli, Randi; Romstad, Eirik;
  Publisher: Bioforsk
 • publication . Report . 2007
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Aas, Kåre; Heide, Morten; Tobiassen, Torbjørn;
  Publisher: Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

  Mer enn 70 % av sei fanget med not er under 1,2 kilo sløyd. Det er denne fisken som har potensialet til å levendelagres og fôres. Dette råstoffet gir imidlertid filetprodukter som det er liten interesse for i de tradisjonelle markedene, noe som også er et av de viktigst...

1,777 research outcomes, page 3 of 178
Last index information