Filters (2 )
 • Access Mode (1)
  Clear
 • Research Type (4)
  Clear
 • Funder (1)
 • Type (14)
 • Language (1)
  Clear
 • Community (2)
 • Content Provider (34)
 • Country (9)
 • Access Mode (1)
  Clear
 • Research Type (4)
  Clear
 • Funder (1)
 • Type (14)
 • Language (1)
  Clear
 • Community (2)
 • Content Provider (34)
 • Country (9)
Download Results
16,075 research outcomes, page 3 of 1,608
 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Latvian
  Authors:
  Bērziņa, Madara;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  The author of the present paper Madara Bērziņa has made a research upon the theme „Play as a key of adaptation in elementary school for children in age group of 6 - 7.” The theme is topical because the author is working as a teacher in the first class. The first chapter...

 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Latvian
  Authors:
  Miesniece, Madara;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Bakalaura darbs “Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra un Latvijas Nacionālās operas un baleta ārējās komunikācijas aktivitāšu novērtējums” izstrādāts ar mērķi noskaidrot kāda veida papildu komunikācija un līdzšinējās mārketinga komunikācijas uzlabojumi motivētu jaunie...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Latvian
  Authors:
  Blumbergs, Alvis;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Blumbergs, A. 2018. Burtnieku un Gaujas reģionālā stāva robežintervāla nogulumieži un mugurkaulnieku fosīlijas Latvijā. Maģistra darbs. Rīga, Latvijas Universitāte. Vidējā devona Živetas stāva nogulumu sastāvs, izplatība un fosilijas Latvijā ir plaši pētītas, tomēr disk...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Latvian
  Authors:
  Rage, Anna;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  City can be seen as multifunction organism, which is able to function due to both internal recourses of the urban ecosystem and is even more dependent on external recourses. Nevertheless rising population numbers and pressure on the nature areas and cultural heritage si...

 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Latvian
  Authors:
  Oliņa, Monta Paula;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Mūsdienās ļoti liela problēma ir veiksmīga zaļo apstādījumu saglabāšana lielajās pilsētās, kur uz kokiem un citiem augiem iedarbojas augsnes, gaisa un transporta radītais piesārņojums. Bakalaura darbā tika analizēta Rīgas ielu apstādījumos augošo Holandes liepu Tilia x ...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Latvian
  Authors:
  Jemeļjanova, Dinija;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  The goal of the Master's thesis "Local Autonomy in the Context of Administrative territorial reform of Latvia" is to find out how the autonomy of local governments in Latvia. At the beginning of the research, the hypothesis is also established: the autonomy of local gov...

 • publication . Article . 2008
  Open Access Latvian
  Authors:
  Avotiņš, F; Bizdēna, Ē; Strakova, I; Strakovs, A;
  Publisher: RTU

  Izatskābes anhidrīda reakcijās ar diamīniem – 1,3-diamino-2-hidroksipropānu, 4,4’-diaminodifenilmetānu, 4,4’-diaminodifeniloksīdu, 4,4’-diaminodifenilsulfīdu, 2,2’-diaminodibenzilu, vārot 3-4 stundas etanolā molu attiecībā 2:1, iegūti atbilstoši bis-antranoilaminoatvasi...

 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Latvian
  Authors:
  Sebre, Lilita;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Qvalification work ,, Social skills and their creation for 5-6 years old children in playing lesson” is Lilita Sebre. Scientific supervisor of the work is Dr.paed. Inese Jurgena. Objective of the study is theoretically find out throught scientific literature, social ski...

 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Latvian
  Authors:
  Zariņa, Sanda;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Kvalifikācijas darba temats: Brīvās rotaļas nozīme pirmsskolas vecumā Mērķis: izzināt bērna rotaļāšanās paradumus un brīvās rotaļas iespējas pirmsskolas izglītības iestādē. Darba pirmajā nodaļā ir veikta teorētiskā analīze par bērna personības attīstību pirmsskolas vecu...

 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Latvian
  Authors:
  Ābele, Ilze;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  In the bachelor paper “Reception of Dostoevsky’s religious - philosophic ideas into literary works of Latvian philosophers and theologists” are compared and analysed Zenta Maurina’s and Alberts Freijs’s studies of the great Russian writer and the master of psychological...

16,075 research outcomes, page 3 of 1,608
Last index information