Filters (3 )
Download Results
2,034 research outcomes, page 3 of 204
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ingvaldsen, Geir;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in risk management and societal safety Jeg har valgt å skrive en masteroppgave om Kriminalomsorgen hvor jeg har arbeidet i ulike funksjoner de siste 20 årene. Virksomheten jeg skriver om er et fengsel med høyt sikkerhetsnivå og systemet jeg ser på er ber...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Aasen, Kate;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Risk Management Da Stortinget vedtok Klimamelding 2011 og «Nullvekstmålet» ble det samtidig vedtatt at all vekst i persontrafikken i de store byene skal tas med gange, sykkel og kollektivtransport. Klimaforliket i 2015 og «Det grønne skiftet» understø...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Evensen, Martin;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Industrial economics Bygg- og anleggsbransjen har lenge vært preget av et redusert digitaliseringsfokus sammenlignet med andre bransjer. Likevel har flere aktører fått øynene opp for de potensielle positive konsekvensene en kan oppleve av å innføre di...

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Øglænd, Randi Margrethe;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Change management Museumsreformen ble innført i 2001. Målet var å redusere over 700 museer til ca 60 gjennom mer eller mindre frivillige såkalte konsolideringer, her kalt fusjoneringer. Reformens mål var å etablere sterkere fagmiljøer som skulle styrk...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Mihajlovic, Damir;

  Master's thesis in Risk management Det har skjedd en rekke storulykker internasjonalt som skyldes menneskelig feilhandling og dårlig/mangelfullt vedlikehold. Det er ikke registrert slike storulykker med virksomheter som håndterer farlige stoffer i Norge, men det er like...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Helmen, Lise;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Risk management and societal safety Hele verden opplever en markant økning i terror. Også i Europa har vi de senere årene opplevd flere dramatiske terroraksjoner. Stadig oftere hører vi begrepene radikalisering og voldelig ekstremisme i denne sammenhe...

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Pedersen, Helge;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Change management Masteroppgaven er utført som del av endringsledelsesstudiet ved Universitetet i Stavanger. Oppgaven er gjennomført i samarbeid med min arbeidsplass Snorre B organisasjonen, som er en organisasjon i Statoil. Einar Brandal ved Universi...

 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Mongane, Maombi Mongane;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Biological chemistry *KONF AUG 2016* Myeloperoksidase (MPO) er et enzym som hovedsakelig produseres i aktiverte nøytrofile granulocytter. MPO er involvert i produksjon av underklorsyrling (HOCl), som er et bakteriedrepende stoff og en sterk oksidant. ...

 • publication . Report . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Dahl, Barbro I.;
  Publisher: Universitetet i Stavanger: Arkeologisk museum

  Oppdragsgiver: Forsand Sandkompani Den arkeologiske undersøkelsen på Forsandmoen ble gjennomført i tidsrommene 02.05.-27.07.07 og 17.09.-05.10.07. Det ble avdekket et 11154 m² stort område fordelt på et hovedfelt på 10 mål lengst i V og et mindre felt på 1 mål like Ø fo...

 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Fejza, Shefqet;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Structural engineering Forskning innen jordskjelvanalyser har gjort det mulig å utføre tilfredsstillende konstruksjonsanalyser som gir oss sikrere bygningskonstruksjoner. I mange land verden rundt inkludert Norge er jordskjelvdimensjonering standardis...

2,034 research outcomes, page 3 of 204