Download Results
831 research outcomes, page 3 of 84
 • publication . Article . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Berzins, Janis; Bøhren, Øyvind;
  Publisher: Universitetsforlaget

  Dette er siste forfatterversjon, etter fagfellevurdering Vi dokumenterer at familiebedriftene utgjør en betydelig andel av norsk økonomi regnet etter antall, ansatte, omsetning og eiendeler. Eierstyringen i den enkelte familiebedrift kjennetegnes av uvanlig tett kopling...

 • publication . Bachelor thesis . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Paulsen, Ida Louise; Aurtande, Sarah Charlotte;

  Bacheloroppgave i Prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI, 2012 Denne rapporten handler om hvordan kunnskap overføres mellom prosjekter i en bedrift. Vi valgte derfor å utføre en kvalitativ undersøkelse i en avdeling i bedriften M-I Swaco, hvor problemstillingen lyder s...

 • publication . Bachelor thesis . 2010
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Solum, Toril; Aspnes, Trine;

  Bacheloroppgave i Økonomistyring og investeringsanalyse fra Handelshøyskolen BI, 2010 I denne oppgaven skal vi avdekke det virkelige ressursbruket for kommunen ved et sykehjem og en omsorgsbolig, ved hjelp av ABC-tankegangen. Etter vi har belyst dette faller det oss nat...

 • publication . Article . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Håkansson, Håkan; Ingemansson, Malena;
  Publisher: Fagbokforlaget i samarbeid med Econa

  Versjon i BI Brage er som publisert i tidsskriftets papirutgave. Forlagets e-utgave er tilgjengelig fra www.magma.no Byggebransjen blir ofte kritisert for ikke å utvikle seg i like høy grad som andre bransjer. Politisk foreligger det derfor krav om at den må bli mer inn...

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Thomassen, Guro; Tveit, Kristin;

  Masteroppgave(MSc) i Master i regnskap og revisjon - Handelshøyskolen BI, 2015 1. mai 2011 skjedde det en endring i revisjonsbransjen. Regjeringens lovendring om bortfall av revisjonsplikten for små aksjeselskaper trådte i kraft, og mange mente at dette var starten på e...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Løberg, Henrik; Roland, Bjørn Olav;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Masteroppgave(MSc) in Master of Science in Business, Business law, tax and accounting - Handelshøyskolen BI, 2018 Masteroppgave(MSc) in Master of Science in Business, Strategy - Handelshøyskolen BI, 2018 I denne avhandlingen tar vi for oss en spesifikk skatteplanlegging...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ditlev-Simonsen, Caroline D.; Næss, Knut Myrum;
  Publisher: Fagbokforlaget i samarbeid med Econa

  Samlet bokført egenkapital i norske stiftelser var i 2016 på mer enn 160 milliarder kroner. Samtidig er det lite kunnskap om hvordan stiftelseskapitalen er forvaltet, og hvordan styret i stiftelser arbeider med kapitalforvaltningen. I denne studien ser vi nærmere på hvo...

 • publication . Bachelor thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hagen, Silje;

  Bacheloroppgave i Reiselivsledelse fra Handelshøyskolen BI, 2014 ”Moskus på Dovrefjell” er et konsept som handler om å gjøre moskussafarier til noe mer, til en reiselivspakke. Jeg ville få et innblikk i hvilke elementer forbrukerne ønsker i en reiselivspakke, og i tille...

 • publication . Bachelor thesis . 2010
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bro, Anders; Gravdal, Anders Bøen; Mevold, Christian Amundsen;

  Bacheloroppgave i Merkevarebygging fra Handelshøyskolen BI, 2010 På bakgrunn av høstens oppgave (Bro, Bøen, Mevold 2008) valgte vi følgende problemstilling: Hvordan skal SATS Trondheim styrke sin merkevare og posisjon i det lokale markedet? Det kanskje viktigste funnet ...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Akre, Karoline; Nordrum, Marius Thuvea; Steen, Hermann;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Bacheloroppgave i Merkevarestrategi fra Handelshøyskolen BI, 2017 Denne bacheloroppgaven tar for seg relasjonsbygging gjennom bruk av innholdsmarkedsføring som merkevarestrategi. Innholdsmarkedsføring er en gammel metode å påvirke en forbruker på, og i dag er strategien...

831 research outcomes, page 3 of 84