Download Results
1,826 research outcomes, page 3 of 183
 • publication . Report . 1963
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hognestad, Per T.; Blindheim, Johan; Bratberg, Erling; Østvedt, Ole Johan; Devold, Finn; Møller, Dag;
  Publisher: Havforskningsinstituttet

  Forside: Fisken og havet ; rapporter og meldinger fra fiskeridirektoratets havforskningsinstiutt. Inneholder: 1.) Småsild- og feitsildtokt med F/F <<GO. . Sars)) i tiden 18. oktober til 7. november 1962. 2.) Rapport om tokt til Sydøst-Grønland med F/F <<Johan Hjort)) i ...

 • publication . Research . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Oppedal, Frode;
  Publisher: Havforskningsinstituttet

  Miljøet i en oppdrettsmerd er avgjørende for både produksjonsresultatet, fiskens velferd og helse. Etter at anlegget er geografisk plassert (lokalisert) er merdmiljøet blant annet gitt av faktorer som variasjoner i miljøforhold, vannstrøm gjennom og rundt merdene, begro...

 • publication . Report . 2007
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Haugen, Margaretha; Frøyland, Livar; Halvorsen, Ragnhild; Julshamn, Kåre; Meltzer, Helle Margrete; Narvhus, Judith; Paulsen, Jan Erik;
  Publisher: Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM)
 • publication . Report . 1973
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Østvedt, Ole Johan; Dahl, Oddvar; Lie, Ulf;
  Publisher: Havforskningsinstituttet

  The preliminary results of the investigations in Lindåspollene indicate that the herring has a spawning area in Syslakvågen, a feeding area in Straumsosen and a overwintering area in the deep water (30—60 m) in Spjeldnesosen. The water temperature in the overwintering a...

 • publication . Research . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Jørstad, Knut Eirik; van der Meeren, Terje;
  Publisher: Havforskningsinstituttet

  Oppdrettstorsk har flere muligheter enn laks til å spre genene sine blant villfisk: den kan rømme, eller den kan ganske enkelt gyte i merden. Vil rømt torsk eller befruktede egg fra merdene overleve, og vil dette kunne føre til blanding av genetisk materiale med villtor...

 • publication . Research . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Andersen, Sissel; Strand, Øivind; Strand, Hans Kristian;
  Publisher: Havforskningsinstituttet

  Vi står i global sammenheng overfor to gigantiske oppgaver: vi må fordoble verdens matproduksjon de neste 40 årene for å fø verdens økende befolkning, og samtidig gjennomføre en betydelig reduksjon i våre utslipp av CO2 til atmosfæren. Arealtilgangen på landjorda er mer...

 • publication . Research . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Valdemarsen, John Willy; Hansen, Kurt;
  Publisher: Havforskningsinstituttet

  Sluttrapport til Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond. Prosjekt 900106

 • publication . Research . 1992
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bakkeplass, Kjell; Fossum, Petter;
  Publisher: Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt
 • publication . Research . 1990
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Raknes, Askjell;
  Publisher: Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt
 • publication . Research . 1983
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hansen, Karsten; Wiborg, Kristian Fredrik;
  Publisher: Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt
1,826 research outcomes, page 3 of 183