Filters (3 )
Download Results
6,733 research outcomes, page 3 of 674
 • publication . Bachelor thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Pedersen, Terje; Barhaugen, Kevin Abadi; Sletten, Harald;

  Bedrifter har i dag et behov for å drive sikkerhetstrening på egne isolerte nettverk. De trenger et skalerbart system som kan settes opp hurtig og automatisk. Oppgaven tar for seg en oppgradering av fjorårets bacheloroppgave AutoStack, som omhandlet automatisk utrulling...

 • publication . Report . 1982
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sæther, Bjørn; Jakobsen, Arne;
  Publisher: NTNU Vitenskapsmuseet
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Boassen, Bjørn Mack;
  Publisher: NTNU

  Denne avhandlingen, Lost in the Grid: en studie av MIDIs revolusjonerende og videreførende aspekt omhandler implementeringen av MIDI teknologien i lys av komposisjonspraksis, lydbruk, brukervennlighet og dens demokratiserende perspektiv. Med å omtale MIDI som revolusjon...

 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hagen, Marius"; "Almaas, Kristoffer;
  Publisher: NTNU

  I denne oppgaven ville gruppen undersøke effekten av repeterende varmesykluser på materialer brukt innen additiv tilvirkning til formlaging. Formålet vårt var å identifisere hvilket materiale som er minst påvirket av varmesyklusene som forekommer under støping av polyur...

 • publication . Report . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Berg, Berit; Buvik, Karin; Denizou, Karine; Kittang, Dag; Magnus, Eva; Thorshaug, Kristin;
  Publisher: SINTEF akademisk forlag

  Forskningsrapport REBO er et kortnavn for Husbankens fireårige strategiske forskningsprogram ”God boligkvalitet for alle – utfordringer og løsninger for etterkrigstidens boligblokker” 2008–2012. Denne rapporten er en bakgrunnsrapport for arbeidet med å fremskaffe kunnsk...

 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Holum, Pål Helge;
  Publisher: NTNU

  For konstruksjoner prosjektert og bygget i Norge før april 2010, var det NS 3491-12:2004 som definerte seismisk last konstruksjonene skulle prosjekteres for. Dette endret seg da Eurokode 8 og derunder NS-EN 1998-1:2004+A1:2013+NA:2014 "Eurokode 8: Prosjektering av konst...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Haukli, Jon Stian;
  Publisher: NTNU

  Denne oppgaven gir et økologisk og holistisk perspektiv av talentutviklingsmiljøet i Stabæk Fotball G16. Det er gjennomført en casestudie av miljøet over en periode på tre uker våren 2018, hvor målet med studiet var å belyse de faktorene som påvirker miljøet i positiv o...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Thorrud, Thea Kristine;
  Publisher: NTNU

  Instrumenteringssystemer har tradisjonelt vært separate systemer og har krevd lite fokus på datasikkerhet. I senere tid har økende bruk av standard kommunikasjonsprotokoller, kommunikasjon over lange avstander, samt utstyr koblet til internett, gjort kommunikasjon med i...

 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Jensen, Anders Bjørklund; Moohamued, Abdi; Najar, Yobe;
  Publisher: NTNU

  Med økende utvikling i den teknologiske verden så har skyplattfomer blitt en populær form for å oppbevare og bearbeide data. De kan brukes til mange ulike formål og betraktes som en veldig viktig del av dagens digitalisering. Man kan se at blant de største bedriftene, s...

 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Johnsen, Erling Solvang;
  Publisher: NTNU

  Fagområdet teknologi har korte tradisjoner i den norske grunnskolen. Hovedområdet teknologi og design i naturfaget ble et obligatorisk emne med LK06, valgfaget Teknologi i praksis ble innført på ungdomstrinnet høsten 2012. I denne oppgaven er det undersøkt hva elevene f...

6,733 research outcomes, page 3 of 674