Download Results
303 research outcomes, page 3 of 31
 • publication . Part of book or chapter of book . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kolstad, Ian;
  Publisher: Norges musikkhøgskole

  Guro og jeg møttes til musikkterapi i drøye to og et halvt år. Dette er fortellingen om Guro og hennes bruk av computerstudio som verktøy i sin egen sangskriving. Den handler om egenutvikling og styrking av kompetanse i musikkteknologi som byggestein for et mer tydelig ...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Johns, Unni Tanum;
  Publisher: Norges musikkhøgskole

  Denne teksten vil fokusere på betydningen av aspekter ved tid i den terapeutiske relasjonen. I løpet av terapiprosesser med barn og unge mennesker har aspekter ved tid dukket frem i form av utsagn, handlinger og opplevelser i relasjonen, på en måte som ofte var overrask...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ruud, Even;
  Publisher: Norges musikkhøgskole

  Når jeg i det følgende skal skissere noen sentrale kjennetegn ved en ”humanistisk musikkterapi”, er det på bakgrunn av konkurrerende paradigmer i musikkterapifeltet. I første rekke synes det viktig å vise særpreget ved en slik humanvitenskapelig bestemmelse ved å posisj...

 • publication . Doctoral thesis . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Blix, Hilde Synnøve;
  Publisher: Norges musikkhøgskole

  Avhandling (Ph.D.) - Norges musikkhøgskole, 2012 The research question addressed in this thesis was: How do beginners on a music instrument acquire music literacy in a music studio setting? The study was designed to identify and describe the learning strategies of 8-9 y...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Almås, Bente;
  Publisher: Norges musikkhøgskole

  Dagens mangfold av arenaer for musikkterapeuter i Norge er nok et resultat av at fagmiljøet har hatt en kontinuerlig diskusjon om musikkterapeutens rolle i samfunnet siden begynnelsen av 80-tallet. Virksomheten jeg har beskrevet i denne artikkelen - fra utdanningen ved ...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Skoglund, Lars;
  Publisher: Norges musikkhøgskole

  Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Komposisjon I denne oppgaven skal jeg gi en redegjørelse for flersjiktighet i musikalsk komposisjon. Jeg kommer til å gi en kort historikk med eksempler fra det 20. århundres musikkhistorie og vår egen samtid, og deretter presentere...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Espeland, Magne I.;
  Publisher: Norges musikkhøgskole

  Festskrift til Geir Johansen For cirka tjue år sidan reiste eg rundt i Noreg for å informera lærarar og andre om den nye musikkplanen i læreplanverket av 1997 (L-97). Lite visste eg i 1997 at Geir Johansen nettopp hadde starta opp doktorgradsprosjektet sitt, eit prosjek...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kristiansen, Frode Aass;
  Publisher: Norges musikkhøgskole
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ek, Camilla Pedelino;
  Publisher: Norges musikkhøgskole

  Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi Hele 30% av Norges befolkning lider av kroniske smerter. Til tross for at dette er en stor folkehelseutfordring finnes det lite forskning på dette feltet innen musikkterapi. Denne masteroppgaven utforsker erfaringene ti...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Varkøy, Øivind;
  Publisher: Norges musikkhøgskole

  Det hender at sanger samler og manifesterer felles forståelser av verden hos en gruppe mennesker. Det hender at sanger trøster. Og det hender at sanger virker dannende. I det følgende vil jeg drøfte sangene Til ungdommen og Mitt lille land1 i forhold til disse tre persp...

303 research outcomes, page 3 of 31