Filters (3)
Download Results
1,447 research outcomes, page 3 of 145
 • publication . Report . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Johnsen, Stein Ivar; Museth, Jon; Kraabøl, Morten;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Johnsen, S., Museth, J. & Kraabøl, M. Fiskebiologiske undersøkelser i Sjusjøen i Ringsaker kommune. Evaluering av gjeldende utsettingspålegg og forslag til aktuelle tiltak - NINA Rapport 445. 24 s. Fiskeutsettinger er et vanlig tiltak for å kompensere for reduserte gyte...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Evju, Marianne; Stabbetorp, Odd Egil; Bratli, Harald;
  Persistent Identifiers

  Salt meadows in Østfold – area, ecological condition and red listed species Salt meadows in the boreonemoral zone are a hotspot habitat, housing several rare and threatened species, and the habitat itself is red-listed. In this study, we demonstrate how to use a random ...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2007
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Eiken, Hans Geir; Bjervamoen, Siv Grete; Smith, Martin; Brøseth, Henrik; Wikan, Steinar; Jensen, Lars; Knappskog, Per; Bjørn, Tor-Arne; Ollila, Leif E.; Aspholm, Paul Eric;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Bioforsk

  Populasjonsovervåkning av brunbjørn (Ursus arctos) i Norges fem nordligste fylker ble gjennomført med hjelp av DNA-analyse av ekskrementer og hårprøver. Totalt ble det analysert 750 ulike prøver i undersøkelsen. Av disse prøvene ble 720 prøver samlet inn i 2006, mens re...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Thomassen, Jørn; Mossing, Anders; Romtveit, Lena;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Thomassen, J., Mossing, A. & Romtveit, L. 2017. Lufsjåtangen og villrein. Rapport fra et dialogseminar om villreinens bruk av Lufsjåtangen på Hardangervidda. - NINA Rapport 1362. 39 s. Lufsjåtangen på Hardangervidda regnes som et godt vinterbeiteområde for villrein. Imi...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Wold, Line Camilla; Breiby, Monica A.; Thorsplass, Irene; Winther, Elisabeth; Aas, Øystein;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Wold, Line C., Breiby, M.A., Thorsplass, I., Winther, E. og Aas, Ø. 2016. Forsknings- og utred-ningsbehov for videreutvikling av reiselivet i Innlandet. Resultater fra en workshop og en spørre-undersøkelse. NINA Kortrapport 45. 30 s. Denne rapporten redegjør for to kart...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Jensen, Arne J.; Finstad, Bengt; Fiske, Peder; Saksgård, Laila;
  Persistent Identifiers

  Jensen, A.J., Finstad, B., Fiske, P. & Saksgård, L. 2016. Smoltutvandring, marin vekst og sjøoverlevelse hos sjøørret, sjørøye og laks i Halselva, Finnmark. - NINA Rapport 1238. 33 s. I Halselva i Talvik kommune, Finnmark ble det våren 1987 bygd fiskefeller for opp- og ...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Solem, Øyvind; Bremset, Gunnbjørn; Aronsen, Tonje; Kraabøl, Morten; Olstad, Kjetil; Aalbu, Frode;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Denne samlerapporten omfatter undersøkelser av ungfisk, smolt og voksenfisk som er gjennom-ført i Drivavassdraget i løpet av de siste fire tiår. Rapporten omfatter også vandringsstudier i Sunndalsfjorden og Tingvollfjorden. Undersøkelsene er utført av en rekke institusj...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Næsje, Tor; Aronsen, Tonje; Ulvan, Eva Marita; Økland, Finn; Østborg, Gunnel Marie; Skorstad, Leif; Fiske, Peder; Thorstad, Eva Bonsak; Holm, Ragnar*; Sandnes, Tomas*; ...
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Undersøkelsene i Namsfjorden og Namsenvassdraget er en videreføring av undersøkelser som ble påbegynt i 2012, og videreføres i 2014. Denne rapporten er derfor en framdrifts-rapport fra undersøkelsene. Hovedmålsettingen med undersøkelsene er å skaffe kunn-skap slik at ma...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Saksgård, Randi J.; Schartau, Ann Kristin;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Saksgård, R. & Schartau, A.K. 2009. Kjemisk overvåking av norske vassdrag. Elveserien 2008. - NINA Rapport 496. 64 s. Kjemisk overvåking av 20 utvalgte lokaliteter i norske vassdrag er utført i 2008. Prøvetakingslokalitetene er fordelt over hele landet. Overvåkingen er ...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sørensen, Raymond; Danielsen, Johan; Vagstein, Geir; Hjemsæteren, Tom; Liebe, Morten; Elgevasslien, Ingar; Bondal, Hans; Toldnes, Trond; Bjomyr, Finn; Strand, Olav;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Jordhøy, P. 2008 (red.). Villreinen i Rondane – Sølnkletten. Status og leveområde. – NINA Rapport 339. 67 s. I samband med Fylkesdelplan for Rondane-Sølnkletten er det trong for oppdatert skildring og kartlegging av reinen sin områdebruk i denne regionen, og trekking av...

  Add to ORCID
1,447 research outcomes, page 3 of 145