Download Results
39 research outcomes, page 3 of 4
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Malt, Frode;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Politihøgskolen

  Utgangspunktet for denne studien er politiets bruk av bilder fra videoovervåkning som bevis i straffesaker, samt bruk av overvåkningsbilder til identifisering av personer. Tidligere forskning viser at sammenligning av overvåkningsbilder med ukjente ansikter er en usikke...

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Vogsted, Thea Gaustad;
  Persistent Identifiers

  Bachelor i politiutdanning

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nesteby, Håkon;
  Persistent Identifiers

  Bachelor i politiutdanning

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Madsen, Preben;
  Persistent Identifiers

  Bachelor i politiutdanning

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Glomseth, Rune;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Politihøgskolen

  Et forskningsprosjekt med fokus på utviklingstrekk, barrierer for læring og utvikling, endringer i ledelse og ledelsesprosesser og fremtidige utfordringer. Topplederne i politi og påtalemyndighet har viktige posisjoner og funksjoner både reelt og symbolsk internt og eks...

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Audun, Audun; Marius, Marius;
  Persistent Identifiers

  Bachelor i politiutdanning

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Lian, Anita; Mork-Johansen, Maj;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Politihøgskolen

  Erfaringsbasert master i etterforskning Denne oppgaven handler om tolkemedierte politiavhør, det vil si avhør hvor kommunikasjonen skjer via tolk. Politiavhøret blir regnet for å være politiets viktigste og mest anvendte etterforskningsmetode, hvor formålet er å innhent...

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Karoline, Karoline; Kim, Kim;
  Persistent Identifiers

  Bachelor i politiutdanning

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Løvik, Vegard Brattøy; Ramos, Thor Hagen;
  Persistent Identifiers

  Bachelor i politiutdanning

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Singh, Manjeet;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Politihøgskolen

  Master i politivitenskap Politiet sitt forhold til publikum har lenge vært et interessant tema innenfor samfunnsvitenskapen. I disse tider så har det vært et særskilt og konkret fokus på relasjonen mellom Oslopolitiet og minoritetsungdom. På den ene siden har oppmerksom...

  Add to ORCID
39 research outcomes, page 3 of 4