Filters (2)
Download Results
533 research outcomes, page 3 of 54
 • publication . Article . 1994
  Open Access Albanian
  Authors:
  Lida Miraj;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Miraj Lida. Termat e Dyrrahut / Les thermes de Dyrrachion. In: Iliria, vol. 24, 1994. pp. 207-224.

  Add to ORCID
 • publication . Article . 1983
  Open Access Albanian
  Authors:
  Dilaver Kurti;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Kurti Dilaver. Tumat ilire të Burrelit (Tuma III) / Les tumulus illyriens de Burreli (Tumulus III). In: Iliria, vol. 13 n°1, 1983. pp. 85-108.

  Add to ORCID
 • publication . Article . 1992
  Open Access Albanian
  Authors:
  Gjergj Saraçi;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Saraçi Gjergj. Elemente të reja në arkitekturën e anës veriore të kështjellës së Ankiasmit /Nouveaux éléments à l'architecture du côté septentrional de la forteresse d'Ankiasme. In: Iliria, vol. 22, 1992. pp. 257-262.

  Add to ORCID
 • publication . Article . 1988
  Open Access Albanian
  Authors:
  Hava Hidri;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Hidri Hava. Kupa me dekor në reliev të Dyrrahut / Coupes décorées en relief de Durrachium. In: Iliria, vol. 18 n°1, 1988. pp. 75-89.

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2013
  Open Access Albanian
  Authors:
  Guntram Koch;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Koch Guntram. Sarkofagë të periudhës perandorake romake në Shqipëri. Disa konsiderime të përgjithshme dhe gjetje të reja. In: Iliria, vol. 37, 2013. pp. 99-116.

  Add to ORCID
 • publication . Article . 1987
  Open Access Albanian
  Authors:
  Ylli Cerova;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Cerova Ylli. Kështjella e Qafës në krahinën e Sulovës / La forteresse de Qafa dans la région de Sulova. In: Iliria, vol. 17 n°2, 1987. pp. 155-185.

  Add to ORCID
 • publication . Article . 1984
  Open Access Albanian
  Authors:
  Muzafer Korkuti;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Korkuti Muzafer. Piktura shkëmbore e Lepenicës / La peinture rupestre de Lepenicë. In: Iliria, vol. 14 n°1, 1984. pp. 5-14.

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2014
  Open Access Albanian
  Authors:
  Manuel Fiedler;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Fiedler Manuel. Aspekte zhvillimi në ndërtimet qytetare të Apolonisë. Kërkimet gjermano - shqiptare të viteve 2006-2013. In: Iliria, vol. 38, 2014. pp. 95-109.

  Add to ORCID
 • publication . Article . 1977
  Open Access Albanian
  Authors:
  Aleksandra Mano; Burhan Dautaj;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Mano Aleksandra, Dautaj Burhan. Teatri antik i Apolonisë (Gërmime të vitit 1976) / Le théâtre antique d'Apollonie. In: Iliria, vol. 7-8, 1977. pp. 275-284.

  Add to ORCID
 • publication . Article . 1984
  Open Access Albanian
  Authors:
  Dhimitër Tole; Frederik Stamati; N. Çela;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Tole Dhimitër, Stamati Frederik, Çela N. Studimi kimiko-statistikor i qeramikës së një punishteje të Apolonisë / L'étude chimique-statistique de la céramique d'un atelier d'Apollonia. . In: Iliria, vol. 14 n°2, 1984. pp. 237-246.

  Add to ORCID
533 research outcomes, page 3 of 54