Filters (2 )
Download Results
351,497 research outcomes, page 3 of 35,150
 • publication . Article . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  KIZILTUNÇ, Recai;
  Publisher: Atatürk Üniversitesi

  Terim olarak Beyazcılık, XV. asırdan itibaren Orta Asya edebiyatlarında antoloji geleneğinin adıdır. Beyaz olarak adlandırılan eserler ilk başta Klasik edebiyat ürünlerinden oluşmaktaydı. Daha sonra mahalli şairlerin şiirleri de ilave edilerek içerikleri genişletilmişti...

 • publication . Article . 2003
  Open Access Turkish
  Authors:
  DURUKAN, Murat;
  Publisher: Mersin Üniversitesi

  In the earlier studies the dating of the piramidal roofed tower tomb in Diocaesarea was suggested as the first quarter of the 1st century B.C. but with a new study the dating is offered to be between the begining of the 2nd century and middle of the 1 century B.C. The f...

 • publication . Master thesis . 2010
  Open Access Turkish
  Authors:
  Çetinkaya, Berna;
  Publisher: Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

  Bu araştırmanın amacı, ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin siber zorbalık davranışlarına maruz kalma ve siber zorbalık davranışlarını uygulama yaygınlıklarını ve bu yaygınlığın cinsiyete göre değişimini incelemek ve mevcut durumu ortaya koymaktır. Araştırma, Konya i...

 • publication . Article . 2014
  Open Access Turkish
  Authors:
  Özkul, Emin; Gem, Mehmet; Alemdar, Celil; Arslan, Hüseyin; Boğatekin, Ferit; Meriç, Gökhan;

  Objective: Freiberg disesase is an avascular necrosis of the 2nd and 3rd metatarsal head and which kind of surgical option to be used is controversial in symptomatic patients. In this study the results of the advanced stage Freiberg’s disease patients, who were treated ...

 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Turkish
  Authors:
  Açıkalın, Hamza;
  Publisher: Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

  Bu çalışmada, dizel ve biyodizel yakıtlarını kullanan dört zamanlı, tek silindirli doğrudan enjeksiyonlu bir dizel motorda püskürtme avansının ve egzoz gazı geri dönüşüm (EGR) sisteminin performans ve emisyonlara olan etkisi Diesel-RK simülasyon programı kullanılarak te...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Turkish
  Authors:
  Toramanoğlu, Nedime Arslan;
  Publisher: Işık Üniversitesi

  Text in Turkish; Abstract: Turkish and English Includes bibliographical references (leaves 142-148) xii, 148 leaves Çalışmamızın amacı; finansal tablo konsolidasyon standartlarının çerçevesinin çizilmesi, Türkiye’de şirketler topluluğunda konsolidasyonun gerekliliğine v...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  Tataroğlu, Vasfi;
  Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

  İnsanoğlu yüzyıllardır edindiği bilgi ve tecrübelere göre devamlı kendisini geliştirmekte ve bu tecrübelerle bazı kararlar vermektedir. İnsanın kendisine has özelliklerini, düşünce yapısını, kararlarını tahminlemek tüm dünyada siyasetçiler, siyasi partiler ve ürün pazar...

 • publication . Book . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  DAĞBAŞI GÜRKAN,ÖZCAN MURAT,DEMİR MURAT;
  Publisher: Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Turkish
  Authors:
  Özden, Deniz;
  Publisher: Ege Üniversitesi

  Bu çalışmanın amacı; özellikle hastane ortamında ve yüksek filtre verimliliğinin istenildiği diğer ortamlardaki hava filtrelerinde (Örn: HEPA filtreler) kullanılmaya yönelik antimikrobiyal özellikli ve düzgün formda nanolifli yüzeylerin elektrolif çekim yöntemiyle üreti...

 • publication . Article . 2016
  Open Access Turkish
  Authors:
  ERBAŞ, Muammer;
  Publisher: Balıkesir Üniversitesi

  The Qur'an contains many literary branches like poem, story, etc in its own right. We must use these branches for the religious notification today. Similarly we must use proverb, cartoon, music, picture, film, theater, tv, radio, computer, internet, etc too. Becaus...

351,497 research outcomes, page 3 of 35,150
Last index information