Filters (2 )
Download Results
63,915 research outcomes, page 3 of 6,392
 • publication . Bachelor thesis . 2010
  Open Access Lithuanian
  Authors:
  Vienažindytė, Sandra;
  Publisher: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT)

  Morfogenezė yra reikšmingas procesas augalų audinių kultūrose, pasižymintis greita organų regeneracija. Tyrimai, susiję su regeneracijos reguliacija, yra aktualūs siekiant sukurti intensyvaus dauginimo biotechnologijas ar plėtojant genetines manipuliacijas. Siekiant gre...

 • publication . Article . 2005
  Open Access Lithuanian
  Authors:
  Kačinskas, Rolandas;
  Publisher: Lithuanian Academic e-Library (eLABa)

  Straipsnio tikslas – pristatyti teorinį analizės modelį, kurį pasitelkus būtų galima analizuoti tarptautines derybas ir prognozuoti jų baigtį. Straipsnyje teigiama, kad svarbiausias derybų procesą ir baigtį lemiantis kintamasis yra derybinė galia. Tačiau derybinė galia ...

 • publication . Doctoral thesis . 2013
  Open Access Lithuanian
  Authors:
  Puplinskaitė, Donata;
  Publisher: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT)

  Agreguoti duomenys naudojami daugelyje mokslo sričių tokių kaip ekonomika, sociologija, geografija ir kt. Tai motyvuoja tirti (de)agregavimo uždavinį. Viena iš pagrindinių priežasčių kodėl vienalaikis agregavimas tapo tyrimų objektu yra galimybė gauti ilgos atminties pr...

 • publication . Article . 2013
  Open Access Lithuanian
  Authors:
  Selenis, Valdas;

  Publikuojami penki – 1934 m. kovo 22 d., 1935 m. balandžio 1 d., 1935 m. gruodžio 21 d., 1937 m. kovo 22 d. ir 1959 m. gruodžio 30 d. – Adolfo Šapokos laiškai kolegoms istorikams ir visuomenės veikėjams. Iš pirmo žvilgsnio tarp nereikšmingų laiškuose minimų smulkmenų me...

 • publication . Doctoral thesis . Conference object . 2014
  Open Access Lithuanian
  Authors:
  Ilma Janutyte; Mariusz Majdanski; Voss, Peter H.; Elena Kozlovskaya; Passeq, Working Group Team; Kari Komminaho; Tiira, T.;
  Publisher: Institutional Repository of Vilnius University

  This manuscript is a result of four year studies based on the teleseismic body-wave tomography. The presented study aims to resolve the upper mantle structure around the Trans-European Suture Zone (TESZ) which is the major tectonic boundary in Europe marking transition ...

 • publication . Article . 2008 . Embargo End Date: 30 Dec 2015
  Open Access Lithuanian
  Authors:
  Girkus, Romualdas; Lukoševičius, Viktoras;

  Miestų planai yra istorinio paveldo dalis. Jų nagrinėjimas padeda atskleisti miestų genezės ir augimo istoriją. Miesto planas atspindi miesto raidą, nusako bendruosius jo problematikos bruožus, o nauji planai atveria naujus miesto gyvenimo fragmentus. Kauno miesto sukle...

 • publication . Article . 2007
  Open Access Lithuanian
  Authors:
  Andriušytė-Žukienė, Rasa;

  Straipsnyje nagrinėjamas dailininko Vytauto Kazimiero Jonyno 1955–1962 metais sukurtas bažnytinis menas. Gyvendamas Jungtinėse Amerikos Valstijose, dailininkas dekoravo bažnyčių interjerus, kūrė JAV lietuvių bendruomenės siektą „lietuvišką stilių“. Bendradarbiaudamas su...

 • publication . Doctoral thesis . 2005
  Open Access Lithuanian
  Authors:
  Braga, Aivaras;
  Publisher: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT)

  Planning road maintenance and development activities, prioritizing road construction, reconstruction and rehabilitation works, performing project economic evaluations, forecasting road operation expenditures and road user effect always requires prediction of pavement be...

 • Šio magistro darbo tikslas yra ištirti, ar, save vairuojančiam automobiliui sukėlus eismo įvykį, baudžiamoji atsakomybė galėtų būti šalinama pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 31 straipsnį, bei išsiaiškinti, ar save vairuojantys automobiliai ir jų sistemose ...

 • publication . Article . 2009
  Open Access Lithuanian
  Authors:
  Kalavinskaitė, Danutė;

  Straipsnis skirtas pirmiausia tradicinio muzikos paveldo integravimo į reformuotą liturgiją klausimams. Iškėlus visuotinį veiklumą ir leidus vartoti gimtąją kalbą tarsi sumenko galimybės liturgijoje giedoti chorui ar schola cantorum. Tačiau norint teisingai suprasti ir ...

63,915 research outcomes, page 3 of 6,392
Last index information