Filters (4)
Download Results
10,893 research outcomes, page 3 of 1,090
 • publication . Master thesis . 2010
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Winum, Maiken E.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Art and culture studies I denne oppgaven foretas det en utforskning av sannhetsbegrepet i kunsten, slik det fremkommer gjennom ulike filosofer og deres teorier om estetikk. Ved å presentere Baumgarten, Kant, Schiller og Hegel med/og deres tanker om sa...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Over, Wenche Kristin;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Høgskolen i Akershus

  Master i yrkespedagogikk Dette masterarbeidet er et pedagogisk aksjonsforskningsprosjekt, hvor jeg har forsket på egen arbeidsplass sammen med kollegaer. Jeg valgte følgende problemstillingen for aksjonsforskningsprosjektet: ”Hvordan kan Medic modulen bli mest mulig rel...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Tjeldnes, Maria Svartsund; Ekeland, Andrea;
  Publisher: Universitetet i Tromsø

  Fibromyalgi er et kronisk smertesyndrom kjennetegnet av vedvarende smerter og er sett på som en stor helsemessig utfordring. Verken behandlingsmetoder eller patofysiologi er fullstendig kartlagt, men nyere forskning indikerer at sentralnervøse dysfunksjoner kan være en ...

 • Denne masterutredningen har undersøkt hvordan advokater innhenter spesialisert kompetanse gjennom partssakkyndige til verdsettelse av næringseiendom i sivile saker. Vi har også studert hvordan interaksjonen mellom advokat og partssakkyndig kan få konsekvenser for verdse...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Berge, Marion Lambrechts;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  In July 2016, the EU Electromagnetic Field Directive (Direktiv2013/35/EU, 2013) entered into force. Previous studies have shown that the action and limit values in the Directive can not be met when working with magnetic resonance imaging. This study aimed to measure the...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nytun, Magnus Pettersen;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Norge har i de siste årene hatt en økning i sosial ulikhet. En andel av denne økningen i sosial ulikhet skyldes innvandring fra lavinntektsland. Dette gjelder spesielt i Oslo. Ulike faktorer gjør at innvandrere fra lavinntektsland oftere har lavere lønn enn en gjennomsn...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Skålbones, Ottar;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Copen Business School
  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Landgaard, Stian M.;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  SAMMENDRAG Mitt forehavende i denne masteroppgaven er å komme til en bedre forståelse av «viljen til makt» innen Nietzsches filosofi. I 1883 lanserer han denne ideen som et alternativ til Schopenhauers begrep om viljen til liv, og via en undersøkelse av viljen til makts...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Lier, Truls Sveri;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet

  Master i barnehagekunnskap Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett 15. mai 2019 Demokrati blir lagt fram i rammeplan for barnehagen sentral del av barnehagens arbeidsmåte, men det ser ut til at barnehagelærere fokuserer for mye på individuelle valg. Demokrati i de...

 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Litleré, Hanne;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  The title of this paper, which also encapsulates the main issue of its inquiry, is "Review and analysis of case statistics and the case law of the land consolidation court of appeal". The purpose of this study is to examine the development of the land consolidation cour...

  Add to ORCID
10,893 research outcomes, page 3 of 1,090