Filters (2 )
 • Access Mode (1)
  Clear
 • Research Type (4)
  Clear
 • Funder (1)
 • Type (11)
 • Language (1)
  Clear
 • Community (2)
 • Content Provider (100)
 • Country (17)
 • Access Mode (1)
  Clear
 • Research Type (4)
  Clear
 • Funder (1)
 • Type (11)
 • Language (1)
  Clear
 • Community (2)
 • Content Provider (100)
 • Country (17)
Download Results
1,777 research outcomes, page 2 of 178
 • publication . Report . 2011
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Richardsen, Roger; Olafsen, Trude;
  Publisher: SINTEF Fiskeri og havbruk

  Den marine ingrediensindustrien i Norge er i ferd med å vokse seg stor. Vi snakker om ca. 50 bedrifter som i 2009 omsatte for 4,2 milliarder kroner. I alt er det investert mellom 15-20 milliarder kroner for å komme dit man er i dag. Men fortsatt er mange bedrifter i opp...

 • publication . Report . 2008
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Myrhaug, Hilde Tinderholt; Nesheim, Britt-Ingjerd; Kirkehei, Ingvild; Juvkam, kari Hilde; Håvelsrud, Kari; Egeberg, Kathrine; Møllebakken, Kjersti;
  Publisher: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

  Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) fikk i oppdrag fra Helsedirektoratet (Hdir) å lage en systematisk kunnskapsoppsummering over nasjonal og internasjonal forskning som belyser effekter av ordninger med lett tilgjengelig hormonell prevensjon...

 • publication . Report . 2003
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Kalseth, Jorid; Martinussen, Pål Erling;
  Publisher: SINTEF

  STF78 A035011 Denne rapporten presenterer resultater fra en spørreundersøkelse blant rådmenn/administrasjonssjefer om det psykiske helsearbeidet i kommunene og betydningen av Opptrappingsplan for psykisk helse 1999-2006. Undersøkelsen skal bidra til å danne et innt...

 • publication . Report . 2008
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Østli, Jens;
  Publisher: Nofima AS

  Hensikten med dette prosjektet har vært å tilegne norske produsenter og eksportører av klippfisk mer kunnskap om status og utvikling i det brasilianske markedet for klippfisk. Brasil er et meget viktig marked for norsk klippfisk og det er av stor betydning å følge med p...

 • publication . Book . 2000
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Kruse, Arne;

  An analyses of the names used on fishingrounds by fishermen from the island Smøla in Norway. The phoneme inventary of the local dialect is used as a base for interpreting the names. There are also chapters on how the tradition of 'meads' works and on the important winte...

 • publication . Report . 2014
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Johansen, Sissel; Blaasvær, Nora; Wollscheid, Sabine;
  Publisher: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
 • publication . Report . 2019
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Midtbøen, Arnfinn Haagensen;
  Publisher: Institutt for samfunnsforskning

  En stadig større andel av befolkningen med innvandrerbakgrunn er barn og barnebarn av innvandrere, født og oppvokst i Norge. De langsiktige konsekvensene av innvandringen på samfunnsnivå avgjøres på mange måter av hvordan det går med disse etterkommerne i utdanning og a...

 • publication . External research report . 2019
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Fjellheim, Arne; Tysse, Åsmund; Gåsdal, Ove; Stakseng, Herman;
  Publisher: NORCE Norwegian Research Centre AS

  Rapporten beskriver resultater fra overvåking av bestanden av finprikkaure, som lever i et avgrenset område nordvest i nedbørfeltet til Numedalslågen på Hardangervidda. Forsuring medførte at situasjonen for denne bestanden var kritisk for noen tiår siden. Ved en kombina...

 • publication . Report . 2018
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Brekke, Jan-Paul; Mohn, Ferdinand A;
  Publisher: Institutt for samfunnsforskning

  Holdninger til innvandring og integrering i Norge: Integreringsbarometeret 2018

 • publication . Report . 2016
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Østbakken, Kjersti Misje;
  Publisher: Institutt for samfunnsforskning

  Rapporten oppsummerer forskning om omfanget av kontantstøttemottak, og effekter av kontantstøtte på sysselsettingen i Norge, Sverige, Danmark, Island og Finland publisert i tiden 2010–2015. Det gis også en oversikt over kontantstøtteordningen i Norge og Norden for øvrig...

1,777 research outcomes, page 2 of 178
Last index information