Filters (2 )
Download Results
17,178 research outcomes, page 2 of 1,718
 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Latvian
  Authors:
  Dzērve, Anete;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Diplomdarba mērķis ir veikt SIA Rehabilitācijas centra „Līgatne” finanšu analīzi un tās novērtējumu, kā arī izstrādāt priekšlikumus finansiālā stāvokļa uzlabošanai. Diplomdarbā izvirzītie pētījuma uzdevumi ir izpētīt teorētisko informāciju par finanšu analīzes metodēm, ...

 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Latvian
  Authors:
  Guseinovs, Seimurs;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Book is something more than just a source of religious doctrine, it is a part of ritual practice which mainly acts on experience. It is an sacral object or an relic that embodies Buddha’s mind and body in the material world. In the modern world books materiality becomes...

 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Latvian
  Authors:
  Kaupers, Uldis;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Bakalaura darba temats - “Jaunākā skolas vecuma bērnu attieksmes pret fizisko aktivitāti veicināšana sporta nodarbībās sākumskolā”. Pētījuma objekts - Jaunākā skolas vecuma bērnu fiziskā attīstība. Bakalaura darba mērķis – Raksturot sporta nodarbības iespējas jaunākā sk...

 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Latvian
  Authors:
  Buša, Indra;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Qualification paper „Fine motor skills promotion in handicraft lessons for 4 to 5 years old children” aim is to find out posssibilities of children fine motor skills promotion in handicraft lessons. Research consists of theoretical researchal sources and existing situat...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Latvian
  Authors:
  Kotikova, Evita;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Darba mērķis ir parādīt Dziesmu un deju svētku tradīcijas vietu Latvijas PSR kultūrpolitikā triju svētku laikā, kas ir notikuši 1948., 1950., 1955. gadā. Darbā tiek dots pārskats par pētāmā laika posma kultūrpolitikas īpatnībām Latvijas PSR un kā tā ietekmēja Dziesmu sv...

 • publication . Article . 2011
  Open Access Latvian
  Authors:
  Riekstiņš, A;

  Rakstā tiek sniegti 802.11 bezvadu lokālo datortīklu reālā laika parametru mērījumi saistībā ar izvēlēto kriptēšanas veidu. Tīkla parametru pētījumi veikti lauksaimniecības tehnikas darbības atbalsta tīkla kontekstā ar mērķi - aizvietot esošās vadu savienojuma sistēmas ...

 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Latvian
  Authors:
  Demonova, Helēna;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Tūrisms ir ļoti sarežģīta nozare, jo tā ir daudzpusīga darbība, kas kopā veido “tūrisma produktu”. Tas ir arī sarežģīts dažādu apakšnozaru dēļ, kas pašas par sevi ir sarežģītas nozares, ja tās tiek uzskatītas par neatkarīgām. Tās sarežģītība ir tūrisma veicināšana dažād...

 • publication . Conference object . 2008
  Open Access Latvian
  Authors:
  Potoročina, I; Veinbergs, G; Vorona, M; Šestakova, I; Lukevics, E;
  Publisher: RTU Izdevniecība

  -

 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Latvian
  Authors:
  Borisova, Linda;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  The title of this Bachelor’s Paper is “Franchise Development and Support mechanisms for Franchises in Latvia”. The goal of the Paper is to explore the franchise development in the major global markets, identify support organizations for franchises in Latvia, obtain the ...

 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Latvian
  Authors:
  Gradovska, Līga;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  The Knoevenagel condensation reaction results depending on ionic liquids as catalysts structures. Gradovska L., supervisor Dr. habil. chem., prof. Zicmanis A. Bachelor thesis, 57 pages, 41 figures, 6 tables, 40 literature references, 5 appendices. In Latvian. The litera...

17,178 research outcomes, page 2 of 1,718