Filters (3 )
Download Results
1,357 research outcomes, page 2 of 136
 • publication . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Holthe, Espen; Bremset, Gunnbjørn; Berg, Marius; Jensås, Jan Gunnar;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Holthe, E., Bremset, G., Berg, M & Jensås, J.G. 2018. Reetablering av laks i Vefsna. Årsrapport 2017. NINA Rapport 1484. Norsk institutt for naturforskning. Veterinærinstituttet (VI) og Norsk institutt for naturforskning (NINA) har fått i oppdrag å evaluere reetablering...

 • publication . Report . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Foldvik, Anders; Bremset, Gunnbjørn; Dokk, John Gunnar;

  Foldvik, A., Bremset, G. & Dokk, J.G. 2016. Elektrisk båtfiske i Tanaelva. Kartlegging av fiske-samfunn i september 2014. - NINA Rapport 1162, 21 s. I september 2014 ble det ved hjelp elektrisk båtfiske gjennomført fiskebiologiske undersø-kelser i hovedstrengen av Tanav...

 • publication . Report . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Endrestøl, Anders; Hanssen, Oddvar; Often, Anders; Stabbetorp, Odd; Staverløkk, Arnstein; Westergaard, Kristine Bakke; Ødegaard, Frode; Gjershaug, Jan Ove;

  Endrestøl, A., Hanssen, O., Often, A., Stabbetorp, O., Staverløkk, A., Westergaard, K.B., Ødegaard, F. & Gjershaug, J.O. 2016. Spredning av fremmede arter med planteimport til Norge II - jakten fortsetter... – NINA Rapport 1256. 115 s. Planter og terrestriske invertebra...

 • publication . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Taugbøl, Annette; Dervo, Børre K.; Sivertsgård, Rolf; Brandsegg, Hege; Fossøy, Frode;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Taugbøl, A., Dervo, B.K., Brandsegg, H., Sivertsgård, R. Fossøy, F. 2018. Bruk av miljø-DNA til overvåkning av små- og storsalamander. NINA Rapport 1476. Norsk institutt for naturforskning. I denne rapporten oppsummerer vi resultatene fra uttesting av miljø-DNA som en m...

 • publication . Report . 2010
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Vorkinn, Marit; Krokann, Knut; Hagen, Svein Erik; Museth, Jon; Dervo, Børre Kind; Aas, Øystein;
  Publisher: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)

  Vorkinn, M., Krokann, K., Hagen, S. E. Museth, J., Dervo, B. og Aas, Ø. 2010. Utfordringer, suksessfaktorer og lønnsomhet for innlandsfiske innen verdikjedene yrkesfiske og fisketurisme - NINA Rapport 553. 62 s. Denne rapporten har som mål å summere opp eksisterende kun...

 • publication . Report . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gaare, Eldar; Skuterud, Lavrans;
  Publisher: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)

  Gaare, E. & Skuterud, L. 2009. Radiocesium i villreinkjøtt og lav. Overvåking av kjøtt og lav i villrein-områder i 2008. – NINA Rapport 446. 15 s. Overvåkingen av nedfallet av Cs-137 i ulike plante- og dyrearter i naturlige økosystemer startet samme år som Tsjernobyluly...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Wacker, Sebastian; Næsje, Tor; Karlsson, Sten; Ugedal, Ola; Diserud, Ola Håvard; Ulvan, Eva Marita; Saksgård, Laila M.; Aronsen, Tonje;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Wacker, S., Næsje, T.F., Karlsson, S., Ugedal, O., Diserud, O.H., Ulvan, E.M., Saksgård, L., Aronsen, T. 2020. Genetisk påvirkning av rømt oppdrettslaks blant laksunger og voksen laks fra samme årsklasse i Altaelva. NINA Rapport 1853. Norsk institutt for naturforskning....

 • publication . Report . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Jensen, Arne Johan; Karlsson, Sten; Lamberg, Anders; Hanssen, Øyvind Kanstad; Jensås, Jan Gunnar;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  I 2008 ble det satt i gang et prosjekt som hadde som mål å kartlegge den totale oppvandringen av laks i Beiarelva og Saltdalselva over en periode på fem år (2008-2012). Dessuten skulle innslaget av rømt oppdrettslaks i vassdragene registreres, og eventuell forekomst av ...

 • publication . Report . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Myrvold, Knut Marius; Ugedal, Ola; Bremset, Gunnbjørn;
  Publisher: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)

  Myrvold, K.M., Ugedal, O. & Bremset, G. 2018. Økologisk tilstandsklassifisering i henhold til vannforskriften. Utfordringer knyttet til bestandsovervåking av fisk. NINA Rapport 1534. Norsk institutt for naturforskning. Kravene i vannforskriften har ført til en intensive...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Olstad, Kjetil; Garmo, Øyvind; Austnes, Kari; Kaste, Øyvind; Linløkken, Arne N.; Høgberget, Rolf; Johnsen, Stein I.;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Olstad, K., Garmo, Ø., Austnes, K., Kaste, Ø., Linløkken, A.N. Høgberget, R. & Johnsen, S.I. 2020. Utredning av mulig kalkingsbehov for å ivareta storørretbestanden i Flagstadelva. NINA Rapport 1915. Norsk institutt for naturforskning. Flagstadelva i Hamar kommune ble k...

1,357 research outcomes, page 2 of 136