Download Results
141 research outcomes, page 2 of 15
 • publication . Research . Report . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bøhn, Harald;
  Publisher: Norges Bank

  Da ny sentralbanklov ble vedtatt i 1985 hadde Norges Bank 20 distriktsavdelinger. Seksten år senere, i 2001, var alle bankens 20 distriktsavdelinger nedlagt. Siktemålet med dette notatet er å dokumentere de prosessene som fant sted og som ledet fram til nedleggelsen ...

 • publication . Article . 1999
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gjedrem, Svein;
  Publisher: Norges Bank
 • publication . Article . 2007
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hillestad, Ole-Christian;
  Publisher: Norges Bank

  Artikkelen drøfter nøkkeltall for utvikling i drift, finansiering og verdsetting av aksjeselskaper på Oslo Børs som gruppe. Driftsresultatene er for tiden høye, men det er indikasjoner på at resultatveksten avtar. Børsselskapene har økt egenkapitalandelen og synes å vær...

 • publication . Research . Report . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Aronsen, Per Atle; Nordal, Kjell Bjørn;
  Publisher: Norges Bank

  Siden finansuroen begynte i 2007 har mange banker verden over opplevd kraftig fall i aksjekursen og økte risikopåslag i prisene på gjeldsfinansiering. Grunnen til dette er i all hovedsak at markedet forventet redusert inntjening og at sannsynligheten for fremtidige be...

 • publication . Article . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Vatne, Bjørn Helge;
  Publisher: Norges Bank

  Utviklingen i bankenes inntjening på utlån, her definert som differansen mellom gjennomsnittsrenten på utlån og gjennomsnittskostnaden ved å finansiere utlån, er viktig for utviklingen av den finansielle stabiliteten i banksektoren. I artikkelen beregnes gjennomsnittlig...

 • publication . Article . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Havro, Gøril Bjerkhol; Johansen, Rønnaug Melle; Ruud, Jørgen; Træe, Cathrine Bolstad;
  Publisher: Norges Bank

  I rapporten Finansiell stabilitet publiserer Norges Bank to ganger i året resultatene av makrostresstester hvor vi fremskriver bankenes kapitaldekning under ulike alternativer for den makroøkonomiske utviklingen. Høsten 2010 ba Finanstilsynet syv norske banker7 om å fre...

 • publication . Article . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Watne, Kjetil;
  Publisher: Norges Bank

  Norges Bank er trolig den første sentralbanken som både har gjennomført en utkontraktering av IT-driften av oppgjørssystemet og innført et andre generasjons oppgjørssystem basert på standard programvare fra en ekstern programvareleverandør. Formålet var i første rekke å...

 • publication . Article . 2002
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Veggum, Leif; Natvig, Peder;
  Publisher: Norges Bank

  Norsk Kontantservice AS ble etablert i 2001, og har i tillegg til seddelforsyning og andre tjenester for bankene også fått i oppdrag å destruere utslitte sedler for Norges Bank. Vi er ikke kjent med at andre sentralbanker har satt ut denne oppgaven i samme grad. Her pre...

 • publication . Research . Report . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hov, Marius Nyborg;
  Publisher: Norges Bank

  Norges Bank ser på flere ulike indikatorer i vurderingen av underliggende inflasjon. KPIXE2 er en indikator for underliggende inflasjon som ble publisert første gang i Pengepolitisk rapport 2/08. KPIXE fanger opp den underliggende veksten i energiprisene i konsumprisin...

 • publication . Research . Report . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hagelund, Kåre;
  Publisher: Norges Bank

  Den potensielle produksjonen er nivået på produksjonen når alle produksjonsfaktorer er fullt og opprettholdbart utnyttet. Denne produksjonen er ikke observerbar. I de ulike fremgangsmåtene for å anslå den potensielle produksjonen er ofte inflasjon indikatoren på ...

141 research outcomes, page 2 of 15