Download Results
831 research outcomes, page 2 of 84
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Aasen, Ole Kjetil; Trymbo, Randi Lie;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Executive Master of Management i Påvirkning og makt i lederrollen fra Handelshøyskolen BI, 2017 Formålet med denne studien var å undersøke om ledernes verbalt uttrykte påvirkning kunne endre deltakernes egne forventninger (mestringstro), og den enkeltes fysiske prestasj...

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nordmo, Nina Merethe;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Bacheloroppgave i Prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI, 2020 Denne oppgaven omhandler hvordan prosjektleders kompass kan bidra til optimal IKT-strategi for Helse Stavanger. Målet med oppgaven er å utarbeide en oversikt og se på hvilke teorier og verktøy en i IKT-stra...

 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nguyen, Mai Linn; Paulsen, Henrik Myrhaug; Nergård, Thea Kristine Skilbrei;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Bacheloroppgave i Anvendt makroøkonomi fra Handelshøyskolen BI, 2018 Temaet for denne bacheloroppgaven er finanskrisen som utspilte seg mellom 2007 og 2010. Vi har valgt dette temaet siden vi synes det er svært interessant å forstå hvordan de økonomiske mekanismene i sa...

 • publication . Research . 2010
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Steigum, Erling;
  Publisher: Handelshøyskolen BI, Center for Monteray Economics (CME)

  Norsk økonomi anno 2010 fremstår som en stor suksess. Det er bare Luxemburg som nå har en høyere kjøpekraftskorrigert brutto nasjonalinntekt per innbygger enn Norge blant OECDlandene. Det er illustrerende at norsk økonomi er blitt påført betydelig mindre realøkonomisk t...

 • publication . Article . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Tobiassen, Anita Ellen; Døving, Erik;
  Publisher: Fagbokforlaget

  Norske kommuner står overfor en tiltagende knapphet på faglært arbeidskraft de neste tiårene. Fagutdanning av egne medarbeidere i tilknytning til arbeidsplassen kan kompensere for mangel på kvalifisert arbeidskraft, for eksempel innenfor pleie- og omsorgstjenesten. Erfa...

 • publication . Report . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kvålshaugen, Ragnhild;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Denne forskningsrapporten presenterer resultater fra studien Kunnskapsbaserte tjenester. Studien er en av delstudiene i forskningsprosjektet ”Et kunnskapsbasert Norge”. Målsetningen med studien er å kartlegge attraktiviteten til kunnskapsbaserte tjenesteytere i Norge og...

 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sævareid, Iselin; Tveit, Karia; Skjelvan, Ina Kolle;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Bacheloroppgave i Human Resource Management fra Handelshøyskolen BI, 2018 Mobbing er et alvorlig problem i dagens samfunn. Temaet har mest fokus på barn og unge, men det er ingenting som tilsier at det slutter ved voksenlivet. Målet med denne bacheloroppgaven er å sette...

 • publication . Report . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Espelien, Anne; Theie, Marcus Gjems; Bygballe, Lena E.;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Sammendrag/Abstract Denne forskningsrapporten presenterer resultater fra en oppdatering av et pågående forsknings­prosjekt ved Senter for byggenæringen ved Handelshøyskolen BI om verdiskaping i den norske bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen (BAE) (se Espelien og Reve, 20...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bråthen, Nora; Bjørnstadjordet, Christine;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Masteroppgave(MSc) i Økonomi og ledelse, Forretningsjus, skatt og regnskap - Handelshøyskolen BI, 2018 Denne studien omhandler en dagsaktuell utfordring knyttet til multinasjonale selskapers aggressive skatteplanlegging. Det foreligger et stort behov for en internasjona...

 • publication . Bachelor thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Aakernes, Linda; Hagen, Elise; Mangrud, Martine Sandvik;

  Bacheloroppgave i Markedskommunikasjon fra Handelshøyskolen BI, 2014 Denne oppgaven omhandler treningssenteret HIT The Gym. I markeder med flere sterke aktører, er det viktig å finne ledige posisjoner og relevante differensieringspunkter for å skille seg fra konkurrente...

831 research outcomes, page 2 of 84