Download Results
53 research outcomes, page 2 of 6
 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Khoshnaw, Beri;

  Problemstilling ”Hvordan kan sykepleier gjennom omsorgsfull relasjon fremme dialog hos pasienter med hørselshallusinasjoner?” Metode Det er anvendt litteraturstudie som metode. Det er brukt både vitenskapelige og erfarings basert kunnskap. Fag- og forskningsartikler er...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Malm, Jens Aga;

  Problemstilling Hvordan kan holdninger få konsekvenser for behandlingen av rusmisbrukere på en somatisk sengepost? Teoretisk perspektiv I teoridelen vil temaene holdninger, stigma, roller og sykepleierens rammefaktorer bli presentert. Til slutt omtaltes Joyce Travelbe...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sørli, Benedicte;

  Problemstilling Hvordan kan hjemmesykepleieren ved hjelp av kommunikasjon ivareta åndelige- og eksistensielle behov hos voksne palliative kreftpasienter i hjemmet? Metode Litteraturstudie er brukt som metode i denne oppgaven. Det er hovedsakelig blitt benyttet faglitte...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hillestad, Adelheid Hummelvold;
  Publisher: Cappelen Damm Akademisk
 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kringerud, Helene Alexandra;

  Problemstilling Hvordan kan sykepleier veilede til livsstilsendring hos pasienter med diabetes type 2?» Metode I denne litterære oppgaven er det anvendt sykepleiefaglig litteratur, annen relevant faglitteratur samt fag- og forskningsartikler. Fag- og forskningsartiklene...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Andresen, Martine Heggland;

  Problemstilling Hvordan kan sykepleieren undervise foreldre i kengurumetoden for å fremme tilknytning mellom foreldrene og det premature barnet? Metode Litteraturstudie, hvor det har blitt brukt en kombinasjon av fag- og forskningslitteratur for å belyse problemstilli...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Olavesen, Berit Marie;

  Problemstilling Hvordan kan sykepleieren bruke livshistorie som verktøy for å fremme personsentrert omsorg til personer med demens? Teoretisk perspektiv Relevante deler av Kari Martinsens omsorgsteori blir beskrevet som en del av oppgavens sykepleiefaglige perspektiv, ...

 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Jerm, Sandra;

  Problemstilling: ”Hvordan kan sykepleier legge til rette for en felles forståelse hos hjemmeboende pasienter rammet av afasi?” Metode: Denne oppgaven baserer seg på en litteraturstudie. Det er i stor grad lagt vekt på forskningslitteratur. Fagbøker, nettsider og egne...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Andersen, Emilie Erdahl;

  Problemstilling: Livmorhalskreft: Hvordan kan sykepleier informere og veilede om seksualitet til kvinner etter gjennomgått behandling? Teoretisk perspektiv De teoretiske grunnlagene bygger på sykepleierens kunnskapsgrunnlag, derav lovverk, etikk og sykepleierens ansva...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Holmeseth, Carina Stokkebø;

  Problemstilling Hvordan kan sykepleier møte pasienten med rusmiddelavhengighet på en omsorgsfull måte? Teoretisk perspektiv Som sykepleieteoretisk referanse tar oppgaven utgangspunkt i Kari Martinsens omsorgsteori med hovedfokus på hennes teori om omsorgens tre dimen...

53 research outcomes, page 2 of 6