Download Results
1,826 research outcomes, page 2 of 183
 • publication . Report . 1984
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Wiborg, Kristian Fredrik; Beck, Inger Marie;
  Publisher: Havforskningsinstituttet
 • publication . Report . 1995
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bødtker, Gunhild; Erga, Svein Rune; Rey, Francisco;
  Publisher: Havforskningsinstituttet

  Med bakgrunn i klorofyll og lysdata og ved hjelp av en enkelt algoritme, har den årlige primærproduksjonen i Ytre Oslofjord blitt beregnet til ca. 100 gC m-2. En sammeligning av årsproduksjoner basert på beregnede og målte dagsproduksjoner. viste at bruk av algoritmen f...

 • publication . Report . 1960
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Rasmussen, Birger;
  Publisher: Havforskningsinstituttet

  I juni-juli samles store mengder klappmyss i Danmarkstredet utfor Øst-Grønland. Dyrene danner her hårfellingslegre på drivisen i et område mellom ca. 66-68 grader N.br. Alle observasjoner som foreligger tyder på at disse hårfellingslegre blir dannet av klappmyss som van...

 • publication . Report . 1986
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bjørge, Arne; McConnell, Bernie;
  Publisher: Havforskningsinstituttet

  Since tagging of grey seals in Great Britain was initiated in 1951, a total of 61 seals has been recovered in coastal Norwegian waters. Most of the recovered seals had been tagged at the Orkney (35 recoveries) and the Farne Islands (17 recoveries) and captured in fishin...

 • publication . Research . 1990
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Monstad, Terje;
  Publisher: Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt
 • publication . Research . 1981
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Martinsen, Otto; Nilsen, J.H.; Røttingen, Jostein;
  Publisher: Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt
 • publication . Report . 1978
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Selfangstrådet;
  Publisher: Fiskeridepartementet

  Redigert av Torger Øritsland

 • publication . Research . 1994
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Danielssen, Didrik S.;
  Publisher: Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt
 • publication . Research . 1998
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Skogen, Morten D.;
  Publisher: Havforskningsinstituttet
 • publication . Research . 1951
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Wiborg, Kristian Fredrik;
  Publisher: Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt
1,826 research outcomes, page 2 of 183