Filters (3 )
Download Results
745 research outcomes, page 2 of 75
 • publication . Article . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Askvik, Tanja;

  -

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Skansen, Linn;
  Publisher: Høgskolen i Oslo og Akershus

  Master i estetiske fag Denne mastergradsavhandlingen omhandler hvordan man jobber med anvendt teater når man har demens som tema, og hvilke metoder som brukes i feltet. Den teoretiske undersøkelsen vil fokusere på anvendt teaterteori med hovedvekt på fire teaterforskere...

 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Rabben, Anne-Lise;
  Publisher: Høgskolen i Oslo og Akershus

  Master i produktdesign Denne masteroppgaven er utarbeidet som en del av mastergradstudiet ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA), avdeling for produktdesign, våren 2012. Valgt studieretning er konseptorientert design, med spesialisering i universellutforming (uu). Oppg...

 • publication . Master thesis . 2010
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Myhrvold, Hanne Bekkelund; Lilleengen, Anita;
  Publisher: Høgskolen i Oslo. Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier

  Master i barnehagepedagogikk After many years of experience from the field of preschool education and of being concerned with several issues related to children and families, we've come across many questions related to the term care. And, in particular, we've developed ...

 • publication . Article . 2010
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bekken, Per Jarle;
  Publisher: Universitetsforlaget

  This essay was originally presented as a lecture as part of the celebration of Professor dr. theol. Sverre Aalen’s 100’th anniversary at the Norwegian School of Theology, 7th of December 2009. The aim of the article was to highlight some main perspectives in several of ...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2010
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Skjerdingstad, Kjell Ivar;
  Publisher: Tapir Akademisk Forlag
 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hagem, Birgit;
  Publisher: Høgskolen i Oslo. Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier

  Master i flerkulturell og internasjonal utdanning The focus and topic for this master thesis is aimed at exploring the challenges that adults who enter Norway as illiterates, meet when learning to read and write in a second language. The project also sets out to examine...

 • publication . Article . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Messel, Jan; Terum, Lars Inge;
  Publisher: VIA University College

  Forholdet mellom sosialt arbeid og sosialpedagogikk er omstridt (Lyons og Huegler 2012). Dette har dels sammenheng med hva begrepene viser til, og dels at begrepene også er knyttet til utdanninger og yrkesgrupper med ulik historie og som har ulike interesser å ivareta. ...

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bunes, Anita; Skybakmoen, Monica;
  Publisher: Høgskolen i Oslo og Akershus

  Master i bibliotek - styring og ledelse Spørsmålet om kompetanse knyttet til lederstillingene i norske folkebibliotek har stor aktualitet. Biblioteksjefene har i kraft av sin stilling både bibliotek- og ledelsesfaglig ansvar. Det er deres ansvar å synliggjøre og legitim...

 • publication . Master thesis . 2010
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Otterlei, Marte;
  Publisher: Høgskolen i Oslo. Avdeling for samfunnsfag

  Master i sosialt arbeid Siktemålet med denne oppgave er å stille spørsmålstegn ved, samt diskutere hvordan vi konstruerer, legger mening i og kategoriserer fenomenet barn og straff. For å studere dette vil jeg analysere avisreportasjer fra to perioder, ett empirisett er...

745 research outcomes, page 2 of 75