Download Results
257 research outcomes, page 2 of 26
 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Schüren, Imke Wilhelmine;
  Publisher: Norges musikkhøgskole

  Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkpedagogikk Jeg er selv organist og improviserer i forbindelse med gudstjenester. Jeg opplever i denne sammenheng det å lære å improvisere som en uavsluttet prosess; en kontinuerlig utvikling som ideelt sett fortsetter gjennom ...

 • publication . Doctoral thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sørbø, Jan Gunnar;
  Publisher: Norges musikkhøgskole

  Dissertation for the PhD degree Norwegian Academy of Music, Oslo 2017 - Avhandling (Ph.D.) - Norges musikkhøgskole, 2017 Summary A bygone romantic piano practice: Interpretation of selected Beethoven sonatas and Chopin-etudes, departing from Hans von Bülow's instructive...

 • publication . Doctoral thesis . Book . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Simonsen, Tore;
  Publisher: Norges musikkhøgskole

  Avhandling (Ph.D.) - Norges musikkhøgskole, 2008 Ved overgangen til en internettbasert, objektløs, digital musikkformidling, er det blitt mulig å betrakte det fysiske, analoge fonogram som representant for en historisk epoke som går mot sin slutt. I løpet av denne epoke...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Marita Elisabeth, Slettevold;

  Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi ABSTRACT. - This thesis is based on literature review and interviews with four young metal fans and two music therapists. The focus lies on metal music, adolescence, emotions and music therapy practice. The issues to be...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hanken, Ingrid Maria;
  Publisher: Norges musikkhøgskole

  Festskrift til Geir Johansen Mange musikkpedagoger i Skandinavia kjenner nok professor Geir Johansen først og fremst som lærebokforfatter. Musikkundervisningens didaktikk (Hanken og Johansen, 1998/2013) har stått på pensumlistene ved mange musikkutdanningsinstitusjoner ...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Illevold, Bente;

  Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Utøving med fordypningsemne Summary. - This thesis deals with Norwegian performance practice on euphonium, illuminated through military music. The thesis purpose is to examine the instrument's history and use in Norway, together wit...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bermingrud, Mari Hauglum;
  Publisher: Norges musikkhøgskole

  Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkpedagogikk Denne masteroppgaven tar for seg temaet noteleseundervisning for nybegynnere på messinginstrumenter. Oppgavens problemstilling er hvilke metoder bruker messingpedagoger som underviser nybegynnere i notelesing? og pr...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Janset, Kristin;
  Publisher: Norges musikkhøgskole

  Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi Abstract - English title: Music therapy and equine-facilitated psychotherapy: a qualitative study of two therapists’ descriptions of their professional experiences and a comparison of these two. This master thesis is ab...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kristiansen, Daniel Løset;
  Publisher: Norges musikkhøgskole ; Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH)

  Denne teksten handler om musikkpreferanser som ressurs. Videre handler teksten om hvordan musikklytting og samtale i gruppe kan være nyttig i musikkterapeutisk arbeid med mennesker med rusmiddelavhengighet. Teksten presenterer erfaringer med metoden sangdeling fra egen ...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Christophersen, Catharina;
  Publisher: Norges musikkhøgskole

  The purpose of this article is to discuss issues concerning the study of the researcher’s own culture. Researching familiar music pedagogical areas and settings – people you know, topics you have interests in and experience with – is a challenging situation for the rese...

257 research outcomes, page 2 of 26