Filters (3 )
Download Results
2,602 research outcomes, page 2 of 261
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Rønquist, Marianne;
  Publisher: Høgskolen på Vestlandet

  De senere års utvikling av massive trekonstruksjoner gjør det mulig å bygge stadig høyere bygninger i tre. Spesielt bidrar fordeler med hensyn til miljø og inneklima til at massivtre benyttes mer og mer som byggemateriale. Massivtreelementer består av flere lag med trel...

 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hovland, Thomas; Kvilhaug, Gunnar; Kaldheim, Trond;

  Denne rapporten er et resultat av den avsluttende oppgaven gjennomført siste halvår ved Bachelor ingeniørstudiet for Maskin, Energi- og Prosessteknikk ved Høgskolen Stord/Haugesund. ConocoPhillips har iverksatt et prosjekt om å identifisere flaskehalser i prosessanlegge...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Undheim, Marianne;

  I denne studien har jeg valgt å fokusere på barnehagelærernes teknologiske, pedagogiske og faglige kompetanse når de involverer barnehagebarn (0-6-åringer) i produksjon av digitale fortellinger. Formålet med studien har vært å bidra til å fylle begrepet digital kompetan...

 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Jelstad, Cecilie Elise Adelheid Rødland;
  Publisher: Bergen University College

  Mastergrad i kunnskapsbasert praksis i helsefag Senter for kunskapsbasert praksis Helse- og sosialfag Bakgrunn: Internasjonale og nasjonale føringer tilser at sykepleiepraksis skal være kunnskapsbasert. Dette betyr at sykepleiere trenger opplæring i kunnskapsbasert prak...

 • publication . Bachelor thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Brekke, Bjørg;

  Tema: Trygghet hos pårørende til terminale sykehjemspasienter Bakgrunn for valg av tema: Omtrent 40% av alle dødsfall i Norge skjer på sykehjem og av alle dødsfall i Norge regnes 71,4% av å være over 75 år. Dette stiller store utfordringer, dilemmaer for helsepersonell ...

 • publication . Bachelor thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Mustafin, Emil; Pettersen, Stig W.; Spångberg, André;

  Hendelsesrapporter har fått en viktig rolle i manges hverdag. Det å rapportere uønskede hendelser har blitt en naturlig del arbeidshverdagen. I denne oppgaven ser vi på brukbarheten til hendelsesrapportering i forbindelse med anker- og løfteoperasjoner. Vi vil blant ann...

 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Vestre, Elisabeth Nesheim;
  Publisher: Høgskolen på Vestlandet

  SYKSB3001

 • publication . Bachelor thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Vang, Mikael Jacobsen; Gillstrøm, Vladimir;

  Norge er det landet i Europa med flest tunneler. Å bygge en veitunnel representerer en stor investering. Dermed er det viktig å etablere godt verifiserte verktøy, som gjør at sikkerhetskrav blir effektivt ivaretatt ved prosjektering. Dimensjonering av røykventilasjon i ...

 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hauger, Jon Terje;

  Rapporten beskriver forberedelser, gjennomføring og etterarbeid for en kvalitetsrevisjon av Advantec sin avdeling i Litauen. Avdelingen fungerer som hovedleverandør av stålstrukturer for resten av Advantec gruppen. Revisjonen er foretatt med ISO 19011:2011 som metode, o...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Libakken, Elliot Cecilie Bredesen;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet

  Master i samfunnsfagsdidaktikk Høgskulen på Vestandet, avdeling Bergen 15.05.2019 In this thesis, I will explore reenactment as an arena for education and teaching History. It is based on a hypothesis: That, generally speaking, reenactors are occupied with teaching the ...

2,602 research outcomes, page 2 of 261