Download Results
14 research outcomes, page 2 of 2
 • publication . Article . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kristin Thuve Dahm; Kjetil Gundro Brurberg; Ingvild Kirkehei;

  Background Professionals in fields including chiropractic, physiotherapy, manual therapy and osteopathy recommend manipulation techniques for the treatment of infant torticollis. This article summarises the research evaluating such treatment. Material and method The art...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ingvild Bruun Mikalsen; Øystein Karlstad; Kari Furu; Knut Øymar;

  BAKGRUNN Astma kan vaere vanskelig a diagnostisere hos barn. For barn under skolealder finnes det fa tilgjengelige objektive diagnostiske undersokelser, og retningslinjene for diagnose og behandling er basert pa sykehistorie og klinisk undersokelse. Dette kan gi rom for...

 • publication . Article . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Anne Forus;
  Publisher: Gyldendal Akademisk

  Noen typer kreft er forårsaket av virusinfeksjoner. På verdensbasis er det beregnet at 15 % av all kreft skyldes virus. Humant papillomavirus (HPV) er årsak til 5 % av kreft, og dette viruset er påvist i kreft i blant annet livmorhals, vulva, vagina, penis, anus, tonsil...

 • publication . Article . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Camilla Svenningsen; Olav Molven;
  Publisher: en norske legeforening

  BAKGRUNN. Statens helsetilsyn kan begjære påtale mot helsepersonell og anmode om påtale mot virksomheter, her felles omtalt som «begjæring». Formålet med denne undersøkelsen var å finne ut hva som skal til for at Statens helsetilsyn begjærer påtale mot leger og/eller vi...

14 research outcomes, page 2 of 2