Download Results
14 research outcomes, page 2 of 2
 • publication . Article . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Dag Øyvind Lotsberg; Kjetil Børhaug;

  In this article, it is argued that Early Childhood Education and Care management can be distributed on more persons than the director. Attention is directed towards the educational managers in the ECEC center departments in Norwegian ECEC, and their managerial responsib...

 • publication . Article . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Anne Greve;

  Vennskap er bade et fenomen og en begrepsmessig konstruksjon, som man kan hevde er problematisk for en utenforstaende a observere. Med utgangspunkt i et livsverdensfenomenologisk perspektiv har jeg studert hvordan vennskap mellom sma barn kan komme til uttrykk. Artikkel...

 • publication . Article . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Vigdis Vangsnes; Marianne Undheim;
  Publisher: OsloMet – storbyuniversitetet

  Fokus i denne artikkelen er barnehagelaerernes faglige, pedagogiske og teknologiske kompetanse nar de involverer barnehagebarn i produksjon av digitale fortellinger. Vi tar utgangspunkt i en kvalitativ studie med en fortolkende fenomenologisk tilnaerming. Fire barnehage...

 • publication . Article . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Aslaug Andreassen Becher; Randi Evenstad;
  Publisher: Høgskolen i Oslo og Akershus

  Artikkelen drøfter intensjoner og erfaringer hos arkitekter og pedagoger involvert i planlegging og etablering av barnehager med nye bygningstypologier1 i Oslo. Barnehageforliket (St.meld.nr.24 2002-2003) innebar et politisk vedtak om barnehageplass for alle og førte ti...

14 research outcomes, page 2 of 2