Download Results
20 research outcomes, page 2 of 2
 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hansen, Eivind Holskar;
  Publisher: NTNU

  Formålet med studien er å undersøke hvordan spillerutviklere ansatt i Norges Fotballforbund tenker om begrepet talent, identifisering og utvikling. I tillegg ønsker jeg å se om likheter/ulikheter kan forklares ut fra kretsene, eller om det er preget av individuelle e...

 • Master's thesis in Multimedia and educational technology (MM500) Dette forskningsprosjektet har hatt som formål å undersøke hvilke faktorer som påvirker lærere på ungdomstrinnet når de planlegger for elevenes bruk av digitale verktøy til samarbeid og kommunikasjon. Fors...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kjerkol, Ingvild; Linset, Kristel; Westeren, Knut Ingar;
  Publisher: Nord universitet

  I dette prosjektet har vi studert hvordan COVID-19 tiltakene har påvirket eldre som mottakere av kommunale helse- og omsorgstjenester. Vi har vært spesielt opptatt av hvordan kommunikasjon fungerer mellom eldre mottakere og kommunale tilbydere av helse- og omsorgstjenes...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kleiveland, Hilde;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Special education Formålet med studien er å bidra til økt innsikt og kunnskap rundt barns psykiske helse, hvor fokuset er spesielt rettet mot barns følelser. Forskningsspørsmålet for undersøkelsen omhandler hvilke måter barnehagen kan bidra til å frem...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hoffstad, Christian Richter;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Forskning og studier viser at dagens og fremtidens samfunn vil bli påvirket og utsatt for store klimaendringer. Oftere og kraftigere ekstremvær vil forårsake økte og hyppigere forekomster av fuktrelaterte problemer i bygde miljøer som følge av lekkasjer og innsig av van...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Grøholt, Jon Embret;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Digitalisering og digitale transformasjoner er i høysete for mange bedrifter både nasjonalt og internasjonalt. Dette betyr at tilgang til data og betydningen av å kunne utnytte denne til bedriftens fordel er viktigere enn noen gang. Felter som AI, maskinlæring og predik...

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Breivik, Marita Alvestad;
  Publisher: Høgskulen i Volda

  Tittelen på denne studien er: Pedagogisk leders rolle i å fremme barns sosiale kompetanse. Formålet er å undersøke den pedagogiske lederens rolle i arbeidet med å fremme sosial kompetanse blant barna på sin avdeling eller base, med fokus på det allmennpedagogiske. Probl...

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Brugrand, Anna; Iversen, Madelene;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for Økonomi og Administrasjon

  BO6-2011

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Pedersen, Ingrid; Olsø, Maren; Berg, Amalie;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Bacheloroppgave i Markedsføringsledelse fra Handelshøyskolen BI, 2020 Klimaendringene er en av de største og mest aktuelle utfordringene verden står overfor i dag. Samtidig blir vi stadig flere mennesker på jorda, noe som fører til at behovet for mat også øker. Som en k...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Brasch, Thomas von; Cappelen, Ådne; Hungnes, Håvard; Ouren, Jørgen;
  Publisher: Statistisk sentralbyrå

  Redusert etterspørsel av sluttleveringer (konsum, investeringer og eksport) som følge av tiltak for å redusere smittespredningen av koronaviruset rammer ikke bare de virksomhetene som denne etterspørselen retter seg mot. Disse virksomhetene kjøper igjen varer og tjenest...

20 research outcomes, page 2 of 2