Filters (3)
Download Results
1,447 research outcomes, page 2 of 145
 • publication . Report . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Jepsen, Jane Uhd; Arneberg, Per; Ims, Rolf Anker; Siwertsson, Anna; Yoccoz, Nigel Gilles;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)

  Jepsen, J.U., Arneberg, P., Ims, R.A., Siwertsson, A. og Yoccoz, N.G. 2019. Test av fagsystemet for økologisk tilstand. Erfaringer fra pilotprosjekter for arktisk tundra og arktisk del av Barentshavet. NINA Rapport 1674. Norsk institutt for naturforskning. Fagsystemet f...

  Add to ORCID
 • publication . Report . Other literature type . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Jensen, Arne J.; Berg, Marius; Gunnbjørn Bremset; Finstad, Bengt; Havn, Torgeir; Jensås, Jan Gunnar;
  Persistent Identifiers

  Arne J. Jensen, Marius Berg, Gunnbjørn Bremset, Bengt Finstad, Torgeir Havn og Jan Gunnar Jensås. 2016. Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Årsrapport for 2015. - NINA Rapport 1249. 52 s. Formålet med denne undersøkelsen er å overvåke utviklingen av bestande...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2006
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Johnsen, Bjørn Ove; Hvidsten, Nils Arne;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Johnsen, B.O. & Hvidsten, N.A. 2005. Vassdragsregulering og sikringstiltak mot kvikkleireskred i Vigda og Børselva. Effekter på laks og laksefiske. - NINA Rapport 128. 38 s. På grunn av høy rasfare mot vassdragene i Buvika (Vigda) og Børsa (Børselva), gjennomføres det s...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Odden, John; Linnell, John D.C.; Flagstad, Øystein;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Forskning.no
  Add to ORCID
 • publication . Report . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Jensen, Thomas Correll; Bongard, Terje; Brettum, Pål; Fjellheim, Arne; Halvorsen, Godtfred Anker; Hesthagen, Trygve; Hindar, Atle; Saksgård, Randi; Schneider, Susanne; Skancke, Liv Bente; ...
  Persistent Identifiers

  Overvåkingsprogrammet ”Nettverk for biologisk mangfold i ferskvann” er en videreføring av pro-grammer som delvis startet som det såkalte ”Forskref”-programmet finansiert av det daværende Norges teknisk-naturvitenskapelige forskningsråd (NTNF), delvis som en del av under...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ruud, Audun; Aas, Øystein;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Ruud, A., Aas, Ø. 2017. Vannforvaltningsplaner i Norge – opp som en løve, ned som en skinnfell? En dokumentanalyse av planprosessen i regulerte vassdrag som følge av regjeringens godkjenninger i 2016 - NINA Rapport 1351. 57 s. Omfattende arbeid for å bedre miljøtilstand...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Karlsson, Sten; Hindar, Kjetil; Eriksen, Line Birkeland; Saksgård, Randi; Solem, Øyvind;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Karlsson, S., Hindar, K., Birkeland Eriksen, L., Saksgård, R, & Solem, Ø. 2018, Genetisk kartlegging av sjøørretbestanden i Drivavassdraget. NINA Rapport 1463. Norsk institutt for natur-forskning. Laksebestanden i Drivavassdraget ble på 1970-tallet smittet av Gyrodactyl...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2006
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Larsen, Bjørn Mejdell;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Larsen, B.M. 2006. Rv. 7 Sokna – Ørgenvika: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Rudselva og Verkenselva i Soknavassdraget, Buskerud. - NINA Rapport 114. 19 s. Statens Vegvesen har under planlegging ny riksvei (rv.7) gjennom Ringerike kommune fra Sok...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Schartau, Ann Kristin; Gundersen, Hege; Pedersen, Bård;
  Persistent Identifiers

  Schartau, A.K., Gundersen, H. & Pedersen, B. Likheter og forskjeller i vannforskriftens klassifisering og naturindeksen for ferskvann/kystvann. Evaluering av metodikk og datagrunnlag. - NINA Kortrapport 5. 44 s. Denne rapporten sammenligner vannforskriftens klassifiseri...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Olsen, Siri Lie; Jokerud, Mari;
  Persistent Identifiers
  Publisher: forskning.no
  Add to ORCID
1,447 research outcomes, page 2 of 145