Filters (2)
Download Results
533 research outcomes, page 2 of 54
 • publication . Article . 2014
  Open Access Albanian
  Authors:
  Stephane Verger; Saimir Shpuza; Philippe Lenhardt; François Quantin;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Verger Stéphane, Shpuza Saïmir, Lenhardt Philippe, Quantin François. Qyteti i sipërm i Apolonisë portiku i madh dhe agoraja helenistike. Gërmimet e viteve 2013-2014. In: Iliria, vol. 38, 2014. pp. 211-219.

  Add to ORCID
 • publication . Article . 1992
  Open Access Albanian
  Authors:
  Muzafer Korkuti; Frano Prendi;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Korkuti Muzafer, Prendi Frano. Forma dhe struktura të vendbanimeve neolitike dhe eneolitike në Shqipëri /La forme et la structure des agglomérations néolithiques et chalcolithiques en Albanie. In: Iliria, vol. 22, 1992. pp. 7-21.

  Add to ORCID
 • publication . Article . 1998
  Open Access Albanian
  Authors:
  Skënder Muçaj;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Muçaj Skënder. Ilirët e Jugut në shekujt IV-VII të e. sonë në vështrimin e arkeologjisë shqiptare / Southern Illyrians during the IV-VII Centuries A.D.. In: Iliria, vol. 28, 1998. Simpozium ndërkombëtar 9-10 Nëntor '48 Tiranë '98. 50 Vjet Arkeologji Shqiptare. pp. 173-1...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 1986
  Open Access Albanian
  Authors:
  Kujtim Braka;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Braka Kujtim. Katundas-Varreza . In: Iliria, vol. 16 n°2, 1986. pp. 252-253.

  Add to ORCID
 • publication . Article . 1987
  Open Access Albanian
  Authors:
  Neritan Ceka;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Ceka Neritan. « Dossiers, Histoire et Archéologie », nr. 111 për Shqipërinë / « Dossiers, Histoire et Archéologie », le n° 111 sur l'Albanie . In: Iliria, vol. 17 n°2, 1987. pp. 275-278.

  Add to ORCID
 • publication . Conference object . 2009
  Open Access Albanian
  Authors:
  Azizi, Orgest;
  Publisher: HAL CCSD

  "Bio-pouvoir et gouvernement de la vie". Conférence tenue dans le cadre du séminaire "De l'état de nature au bio-pouvoir", à l'Université UFO, Tirana 2009, organisé sous la direction d'Alment Muho. Pjesa e parë e këtij artikulli, është botuar me titullin "Biopolitika Ku...

 • publication . Article . 1986
  Open Access Albanian
  Authors:
  Aleksandër Meksi;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Meksi Aleksandër. Aspekte të arkitekturës paleokristiane në Shqipëri / Aspects de l'architecture paléochrétienne en Albanie. In: Iliria, vol. 16 n°1, 1986. Kuvendi II i Studimeve Ilire. IIe colloque des Etudes Illyriennes (Tiranë, 20-23. XI. 1985) pp. 293-297.

  Add to ORCID
 • publication . Article . 1985
  Open Access Albanian
  Authors:
  Aleksandër Dhima;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Dhima Aleksandër. Vështrim mbi tiparet antropologjike të ilirëve / Aperçu sur les traits anthropologiques des Illyriens. In: Iliria, vol. 15 n°2, 1985. Kuvendi II i studimeve ilire / IIème Colloque des Études lllyriennes (Tiranë, 20-23. XI. 1985) pp. 293-301.

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2014
  Open Access Albanian
  Authors:
  Piotr Dyczek; Saimir Shpuza;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Dyczek Piotr, Shpuza Saïmir. Tre vjet gërmime shqiptaro-polake në Shkodër. In: Iliria, vol. 38, 2014. pp. 9-22.

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2012
  Open Access Albanian
  Authors:
  Philippe Lenhardt; François Quantin; Saimir Shpuza; Stephane Verger;
  Persistent Identifiers
  Publisher: HAL CCSD

  Lenhardt Philippe, Quantin François, Shpuza Saïmir, Verger Stéphane. Gërmimet në portikun e madh dhe në agoranë e qytetit të sipërm Apoloni 2012. In: Iliria, vol. 37, 2013. pp. 291-302.

  Add to ORCID
533 research outcomes, page 2 of 54