Download Results
100 research outcomes, page 1 of 10
 • publication . Other literature type . 2017
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Mulaosmanović, Edita;
  Publisher: National and University Library of Bosnia and Herzegovina

  This paper describes a significant contribution of University “Džemal Bijedić” for developing scientific thought in Bosnia and Herzegovina. The emphasis is on publishing, which University put permanent mark at Bosnia and Herzegovina science scene. Publishing scientific-...

 • Sažetak Pravo na poslovnu sposobnost je temeljno ljudsko pravo zasnovano na principu da svaka punoljetna osoba u okviru pravnog sistema bude priznata i da stjecanjem poslovne sposobnosti postane subjekt prava. Stoga, mogućnost oduzimanja ili ograničenja poslovne sposobn...

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . Article . 2017
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Selman Repišti;
  Publisher: International Criminalistic Association

  Cilj rada je identificiranje kriminalnih aktivnosti tipičnih za ‘’bijele ovratnike’’, uz sociodemografska i psihološka obilježja ove grupe zaposlenika-počinitelja. Pregledom literature i statističkih podataka, utvrđeno je da su počinitelji ove vrste obično: oženjeni muš...

 • publication . Other literature type . 2017
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Bogdanović, Dragana;
  Publisher: National and University Library of Bosnia and Herzegovina

  Kompjuterizacija u domenu znanja otvara velike mogućnosti rada sa svim tipovima digitalnih informacija u svim granama nauke i umjetnosti. Podrazumijevaju se i nove mogućnosti u razvoju autorskog prava. Rad biblioteke zasnovan je na poštivanju principa autorskog prava. N...

 • publication . Other literature type . 2018
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Fazlić, Adnan; Dejklić, Irma; Datzer, Darko;
  Publisher: International Criminalistic Association

  Rad inklinira sveobuhvatnom razmatranju teorijsko-empirijskih postulata na kojima se temelji primjena kognitivnog intervjua prilikom provođenja radnje saslušanja svjedoka, uključujući i prepoznavanje osoba kao poseban oblik ove radnje. Osnovne naučne presumpcije nalažu ...

 • publication . Other literature type . 2017
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Puljek-Bubrić, Narcisa;
  Publisher: National and University Library of Bosnia and Herzegovina
 • publication . Other literature type . 2020
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Spahić, Vedad; Šabić, Indira;

  Autori u radu prilaze pjesmi “Moja majka” Gorana Samardžića iz perspektive kognitivnog metaforiziranja, u nastojanju da ukažu na individualno i kolektivno iskustvo koje je rezultat interakcijā čovjeka sa izvanjezičnim svijetom. Dekodirajući kognitivne procese, utvrđuju ...

 • publication . Other literature type . 2019
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Halilović, Haris; Adžajlić-Dedović, Azra; Budimlić, Muhamed;
  Publisher: International Criminalistic Association

  Pitanje prava žrtava krivičnih djela i njihove zaštite jedno je od središnjih i najvažnijih pitanja svakog razvijenog pravnog sistema. Također je jedan od glavnih segmenata u procesu usklađivanja nacionalnih zakona sa zahtjevima evropskih integracija. U radu se analizir...

 • publication . Other literature type . 2018
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Mešanović, Merima;
  Publisher: University of Mostar Faculty of Law

  U radu se razmatra institut nezakonitih dokaza u krivičnom zakonodavstvu u Bosni i Hercegovini s teorijskog, zakonskog i praktičnog aspekta. Nakon teorijskog obrazlaganja pojma „nezakonitih dokaza“, analiziraju se pozitivnopravne odredbe o nezakonitim dokazima u zakonim...

 • publication . Other literature type . Article . 2020
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Mirza Hebib;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Faculty of law University of Split

  Certain Roman legal texts, most notably the Institutes of Gaius, show that it is not possible to constitute private law on the body of a deceased, since it belongs to Manes, gods of the afterlife. Nevertheless, detailed analysis of legal texts, which represents the firs...

  Add to ORCID
100 research outcomes, page 1 of 10