Filters (2 )
Download Results
85,149 research outcomes, page 1 of 8,515
 • publication . Article . 1958
  Open Access Finnish
  Authors:
  Yrjö Roitto;
  Publisher: Suomen metsätieteellinen seura
 • publication . Other literature type . 2002
  Open Access Finnish
  Authors:
  Toiskallio, Kalle;
  Publisher: Helsingin yliopisto
 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Finnish
  Authors:
  Ylikarjula, T. (Tiia); Ylisirniö, L. (Laura);
  Publisher: University of Oulu

  Tiivistelmä. Tutkielmamme tavoitteena oli muodostaa syvempi ja laajempi ymmärrys lapsen sosioemotionaalisen kompetenssin kehitykseen liittyvistä tekijöistä varhaiskasvatusryhmässä. Huomiomme kiinnittyi erityisesti ryhmäkokoon mahdollisena selittävänä tekijänä, sillä ryh...

 • publication . Article . 1983
  Open Access Finnish
  Authors:
  Hemilä, Harri;

  Peer reviewed

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Finnish
  Authors:
  Parviainen, J. (Jussi);
  Publisher: University of Oulu

  Lämmönvaihtimet ovat teollisuudessa laajasti käytössä olevia laitteita, joiden tehtävänä on siirtää lämpöenergiaa prosessivirrasta toiseen. Lämmönvaihtimen tehokkuuden alentuessa lämpöenergian siirto hidastuu, mikä voi johtaa prosessin ajautumiseen pois toimintapisteest...

 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Finnish
  Authors:
  Kaunismäki, T. (Tuulia);
  Publisher: University of Oulu

  Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää mitä asioita ja tilanteita kuudesluokkalaiset kokevat koulussa jännittäviksi. Tässä tutkimuksessa oli kaksi tutkimuskysymystä. Tutkimukseen osallistui 58 kuudennen luokan oppilasta eräästä Etelä-Pohjanmaalla sijaitsevasta kaupunki...

 • publication . Review . Article . 2011
  Open Access Finnish
  Authors:
  Petteri Eerola; Minna Harju-Veijola;
  Publisher: Kansanvalistusseura, Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura (ATS)

  <jats:p>Akateeminen ymmärrys maskuliinisuuteen pohjautuu pitkälle länsimaissa tehtyyn (mies)tutkimukseen, kertovat suomalaistutkijat miestutkimuksen konferenssin kuulumisinaan. Petteri Eerolan esityksen aiheena Kanadassa oli isäksi tulleiden miesten kertomusten suhde is...

 • publication . Master thesis . 2003
  Open Access Finnish
  Authors:
  Malvela, Marko;

  Marko Tapani Malvela, 2003. Lähestymisnopeuden vaikutus käännöksen voimantuottoon ja nopeuteen vapaauinnissa. Biomekaniikan pro gradu –työ, Liikuntabiologian laitos, Jyväskylän Yliopisto, 73 sivua. Käännöksellä on vaikutusta kilpauintisuorituksen kokonaisaikaan. Sen suh...

 • publication . Book . 2006
  Open Access Finnish
  Authors:
  Öörni, Risto; Schirokoff, Anna; Anttila, Virpi;
  Publisher: Tiehallinto

  Liikennetiedottamisen tavoitteena on, että liikennettä koskevat tiedotteet tavoittaisivat mahdollisimman suuren osan tienkäyttäjistä ja matkaa suunnittelevista mahdollisimman nopeasti. Nykyisessä tilanteessa radio on eräs merkittävimmistä välineistä liikenteen tiedotuks...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Finnish
  Authors:
  Lahnalampi, Kati;

  Motivaatio voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen motivaatioon. Ulkoisesti motivoitunut työntekijä työskentelee velvollisuuden tunteesta tai saavuttaakseen menestystä ja taloudellisia palkkioita. Sisäisesti motivoitunut työntekijä työskentelee työn innostamana. Sairaanhoi...

85,149 research outcomes, page 1 of 8,515
Last index information