Download Results
155 research outcomes, page 1 of 16
 • publication . Other literature type . 2018
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Mešanović, Merima;
  Publisher: University of Mostar Faculty of Law

  U radu se razmatra institut nezakonitih dokaza u krivičnom zakonodavstvu u Bosni i Hercegovini s teorijskog, zakonskog i praktičnog aspekta. Nakon teorijskog obrazlaganja pojma „nezakonitih dokaza“, analiziraju se pozitivnopravne odredbe o nezakonitim dokazima u zakonim...

 • publication . Other literature type . 1971
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Žarković, G.; Čerkez, F.; Levi, M.; Čerimović, Š.; Lazović, O.;
  Publisher: Institute for Medical Research and Occupational Health

  In the »Elcktrobosna« works in Jajce, Bosnia and Herzegovina, where the authors earlier identified arsenic in the working environment, 158 workers were examined for the symptoms of chronic arsenic poisoning. Health examinations consisted of medical and dermatological in...

 • publication . Other literature type . 2018
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Mutapčić, Đemaludin;
  Publisher: University of Mostar Faculty of Law
 • publication . Other literature type . Article . 2019
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Beba E. Rašidović;
  Publisher: National and University Library of Bosnia and Herzegovina

  Kontekst informacijskog društva i društva znanja predstavlja izazov za nove politike obrazovanja, koje se prilagođavaju potrebama tržišta rada, a tržište rada zahtijeva stalno usavršavanje i stjecanje novih znanja i vještina, što podrazumijeva kontinuirani proces učenja...

 • publication . Other literature type . 2017
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Mastilović, Anja;
  Publisher: National and University Library of Bosnia and Herzegovina
 • publication . Other literature type . 1974
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Haznadar, Z.; Jakšić, B.;
  Publisher: Institute for Medical Research and Occupational Health

  Kod prečišćavanja otpadnih voda proizvodnje viskoze stvara se primarno i sekundarno blato, Filtrabilnost blata je otežana te se ispitivala mogućnost korištenja polielektrolita, Pored kreča koristili su se kao pomoćna flokulaciona sredstva Flokal B i NALCO 633 i 633 H. S...

 • publication . Other literature type . 1991
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Šipka, Danko;
  Publisher: Croatian Academy of Sciences and Arts

  Autor posmatra nekoliko elemenata strukturiranja rječničkog članka u Della Bellinom rječniku i zaključuje da je u mnogim segmentima obrade, prije svega formi odrednica i obradi homonimije i polisemlje, ovaj naš leksikograf bio začetnik strujanja koja su vodila modernoj ...

 • publication . Other literature type . 1954
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Stanković, D.; Radmanović, D.; Plećaševa, T.;
  Publisher: Institute for Medical Research and Occupational Health

  lspitan je sadržaj vitamina C u krvi radnika prc i posle rada u različitim toplotnim uslovima. Radnici, koji obavljaju lak fizički rad u pregrejanoj sredini, imaju i pre i posle rada približno isti sadržaj vitamina C u krvi kao radnici. koji obavljaju težak fizički rad ...

 • publication . Other literature type . Article . 2020
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Mirza Hebib;
  Publisher: Faculty of law University of Split

  Certain Roman legal texts, most notably the Institutes of Gaius, show that it is not possible to constitute private law on the body of a deceased, since it belongs to Manes, gods of the afterlife. Nevertheless, detailed analysis of legal texts, which represents the firs...

 • publication . Other literature type . 2020
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Hasanović, Jasmin;
  Publisher: Faculty of Political Science

  Ovim radom ispituje se da li i na koji način politički poredak u Bosni i Hercegovini determiniran logikom etnopolitike sadrži i producira subverzivni potencijal za vlastitu negaciju. Ideja se postepeno javljala u kontekstu različitih protesta u proteklih pet godina, ali...

155 research outcomes, page 1 of 16