Filters (2)
Download Results
218 research outcomes, page 1 of 22
 • publication . Part of book or chapter of book . 2016
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Emir O. Filipović;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Synopsis

  The paper treats the history of the Bosnian coat-of-arms in the Habsburg heraldic repertoire.

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . 2018
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Hajdarović, Nevenka;
  Publisher: National and University Library of Bosnia and Herzegovina

  Automatizacija biblioteka u Bosni i Hercegovini otpočela je početkom osamdesetih godina prošlog stoljeća, a 1988. godine se pet bh. biblioteka uključuje u sistem COBISS. Od 1992. do 1998. sistem nije bio aktivan. Godine 1998. sistem COBISS prihvaćen je od svih javnih un...

 • publication . Other literature type . Article . 2020
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Ismet Ovčina; Muamera Smajić; Alma Mešić;
  Persistent Identifiers

  Users of the National and University Library of Bosnia and Herzegovina, for the purpose of various researches, often look for material that contains national, local heritage, history, material about politics and culture. In addition to the obligatory copy, NUBBIH replen...

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . 2020
  Open Access Bosnian

  Uvod: Multipla skleroza (MS) je hronično, inflamatorno, (auto)imunološko oboljenje centralnog nervnog sistema (CNS). Neurospihološki poremećaji dosta često se nalaze kod pacijenata sa multiplom sklerozom i imaju refleskiju na kvalitetu života pacijenata. Cilj istraživan...

 • publication . Other literature type . 2018
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Halilović, Haris;
  Publisher: International Criminalistic Association

  U radu se razmatraju procesna pravila konvalidacije “nezakonito” prikupljenih dokaza u dokaze dopustive za utvrđivanje pravno relevantnih činjenica u kaznenom postupku. Opće pravilo o nedopustivosti nezakonito pribavljenih dokaza za ocjenu i utvrđivanje činjenica u kazn...

 • publication . Other literature type . Article . 2018
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Samra Hrnjica;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Zadar

  Academician Dalibor Brozović’s research in genetic, typological and sociolinguistics is very closely related to the areas of Bosnia and Herzegovina. Brozović’s greatest interests, within the fields of dialectology and comparative linguistics, were Štokavian and Bosnian ...

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . 2016
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Ovčina, Ismet;
  Publisher: National and University Library of Bosnia and Herzegovina
 • publication . Other literature type . 1967
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Maček, Olga; Marjanac, A.;
  Publisher: Institute for Medical Research and Occupational Health

  Izvedena je pilotska studija prevalencije neuroza na uzorku radnika i radnica iz 9 poduzeća u Bosni i Hercegovini. Ispitivanje je izvršeno primjenom epidemiološke metode, a obuhvatilo je 966 radnika (604 žene i 362 muškarca) u dobi od 21 do 55 godina. Ispitivanjem je ut...

 • publication . Book . Other literature type . 2019
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Zaimović-Uzunović, Nermina; Talić-Čikmiš, Amra; Lemeš, Samir; Manđuka, Abaz;
  Publisher: Institut za privredni inženjering d.o.o.

  Danas se u industriji susreću različiti koncepti koji pomažu osiguranje kvaliteta, kao što je totalno upravljanje kvalitetom (TQM), kompjuterski integrisana proizvodnja (CIM), statistički proces kontrole (SPC) i drugi, bez kojih nema moderne proizvodnje. Upravljanje pro...

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . 2017
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Rastoder, Narcisa;
  Publisher: National and University Library of Bosnia and Herzegovina
218 research outcomes, page 1 of 22