Filters (2 )
Download Results
51,410 research outcomes, page 1 of 5,141
 • publication . Article . 2007
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Knutsen, Nils Magne;
  Publisher: Hamsun-Selskapet

  Knut Hamsuns sterke binding til Hamarøy og Nordland kommer fram på flere måter i hans forfatterskap. I dette foredraget skal jeg peke på noen av de trekkene som viser hvordan Hamsun forankrer sine bøker i et nordnorsk folkeliv og i en nordnorsk dialekt han kjente fra in...

 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Eika, Elin;

  Temperament kan ses på som barnets gryende personlighet, og vil kunne utgjøre individuelle forskjeller i barns aktivering, regulering og oppmerksomhet. Emosjonsbegrepet har en sterk sammenheng med temperament, og både intensitet, valens og regulering av emosjoner vil på...

 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Fremstad, Eivind;

  Denne oppgaven studerer styringsrelasjonene mellom Justisdepartementet, Politidirektoratet (POD) og politidistriktene. Særlig undersøkes bruken av styringsverktøyet mål- og resultatstyring. Et hovedfunn er at styringen i stor grad påvirkes av at politiet er utsatt for s...

 • publication . Master thesis . 2010
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Myrland, Nicolai;
  Publisher: The University of Bergen

  Denne oppgaven gir et nyansert bilde av de reelle kreditt- og kapitalbehovene i Norge på 1790-tallet. Intensjonen var å kunne avdekke hvor i Norge, og for hvem kreditt- og kapitalbehovene virkelig gjaldt. En bank kjent som Speciesbanken, opprettet i 1791, men som stoppe...

 • publication . Report . 1998
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Berg, Evy;
  Publisher: Universitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen

  Bakgrunnen for undersøkelsen var vedtatt reguleringsplan for ny kirkegård ved Nordre Ål kirke. Funn av skjørbrente steiner og kull ved gravearbeider førte til at arbeidene ble stanset av Oppland fyllæskommune ettersom automatisk fredete kulturminner i form av et kokstei...

 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Søgaard, Per;

  Hyperion Norsk Forbund for Fantastiske Fritidsinteresser. Fantasilekers sosiale organisasjon. Skrevet av: Per Søgaard. Hyperion Norsk Forbund for Fantastiske Fritidsinteresser er en paraplyorganisasjon som samler ulike foreninger knyttet til aktivitetsområder som rolles...

 • publication . Master thesis . 2006
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Wøien, Ingeborg Grinaker;

  Min masteroppgave er en selvstendig studie og en del av Læringsprosjektet ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Prosjektet ledes av førsteamanuensis Peer Møller Sørensen og stipendiat Nils Breilid. I prosjektet undersøkes ungdoms opplevelser av egen...

 • publication . Report . 2015
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Solås, Ann-Magnhild; Hersoug, Bjørn; Andreassen, Otto; Tveterås, Ragnar; Osmundsen, Tonje; Sørgård, Bjørn; Karlsen, Kine Mari; Asche, Frank; Robertsen, Roy;

  - Ambisjoner om videre vekst i norsk havbruksnæring har vært hyppig uttalt, både av næringen selv, og av skiftende regjeringer. Sentralt er at næringen skal gis muligheten til vekst, så lenge det skjer innenfor miljømessige bærekraftige rammer. Dette kan betraktes som e...

 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Rein, Lars Sævareid;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet

  Sosialt arbeid Institutt for velferd og deltaking BSV5-300

51,410 research outcomes, page 1 of 5,141
Last index information