Filters (2 )
Download Results
18,346 research outcomes, page 1 of 1,835
 • publication . Other literature type . Article . 2013
  Open Access Danish
  Authors:
  Niels Hannibal;
  Publisher: Musikterapi i Psykiatrien Online

  Denne artikel behandler spørgsmålet, om mentaliseringsbaseret terapi er en metode der medfører et skift i terapeutisk forholdemåde for analytisk orienterede musikterapeuter i arbejde med patienter med personlighedsforstyrrelse. Artiklen skal ses om en del af den teoreti...

 • publication . Article . 2017
  Open Access Danish
  Authors:
  Kristoffer Garne;
  Publisher: Tidsskriftet Fønix
 • publication . Article . 2019
  Open Access Danish
  Authors:
  Mikael Aktor;

  Den amerikanske antropolog Edward B. Harper introducerede begrebet ‘respect pollution’ for en praksis, hvor en person viser respekt for en anden person, der står højere i det rituelle personhierarki, ved at gøre noget i forhold til denne, der almindeligvis involverer ri...

 • publication . Book . 1988
  Open Access Danish
  Publisher: Risø National Laboratory

  Risø har siden 1978 haft ansvaret for mange projekter under de energiministerielle forskningsprogrammer. I denne rapport, der vedrører EFP-87 projekter, gives en status for igangværende og en omtale af afsluttede projekter, dels ved en almen<br/>beskrivelse af arbejdet ...

 • The study examines the role of the bureaucrats in the public sector and what negative effect their behaviour might have on their organization and the public economy. The use of quasi market solutions in the Danish public sector is expanding and it is a growing topic in ...

 • publication . Contribution for newspaper or weekly magazine . Article . 2013
  Open Access Danish
  Authors:
  Lund Hansen, Anders;
  Publisher: DJØF Forlag

  Abstract in Danish Denne artikel stiller skarpt på nogle af de fremtrædende neo-marxistiske teoretikere,der de seneste årtier har bidraget til vores forståelse af samfundet, den politiske økonomi, nye sociale bevægelser og rummet.

 • publication . Article . 2006
  Open Access Danish
  Authors:
  Frandsen, Finn;

  Udgivelsesdato: 25. januar

 • publication . Book . Report . 2012
  Open Access Danish
  Authors:
  Rasmus Lund Jensen; Jesper Nørgaard;
  Publisher: Department of Civil Engineering, Aalborg University

  På laboratoriet for Indeklima og Energi, Institut for Byggeri og Anlæg, Aalborg Universitet udførtes den 21. december 2011 målinger af utæthed i et facadeelement fra Inwido Denmark A/S. Målingerne omfattede bestemmelse af sammenhørende værdier for trykforskel og volumen...

 • publication . Conference object . 2018
  Open Access Danish
  Authors:
  Carsten Suhr Jacobsen;
  Publisher: ATV Jord og Grundvand
 • publication . Book . Report . 2013
  Open Access Danish
  Authors:
  Ole Roland Therkildsen; Signe May Andersen; Preben Clausen; Thomas Bregnballe; Karsten Laursen; Jonas Teilmann;
  Publisher: Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

  myndigheder er forpligtet til at følge direkte op på NATURA 2000-planen i form af bekendtgørelser og lignende uden forudgående handleplanlægning. Naturstyrelsen skal som ansvarlig myndighed følge op på NATURA 2000-planerne i form af reservatbekendtgørelser, hvis det vur...

18,346 research outcomes, page 1 of 1,835
Last index information