Filters (2 )
Download Results
1,499 research outcomes, page 1 of 150
 • publication . Article . 2003
  Open Access Slovak
  Authors:
  Kuliha, Rastislav; Spalek, Juraj;
  Publisher: Žilinská univerzita v Žiline. Elektrotechnická fakulta
 • publication . Article . 1995
  Open Access Slovak
  Authors:
  Krekovičová, Eva;
  Publisher: Slovenska akademija znanosti in umetnosti
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Slovak
  Authors:
  Kubina, Dávid;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství

  Práca sa zaoberá experimentálnym meraním charakteristík kavitujúceho prúdenia piatimi clonami s rôznym počtom a geometrickým usporiadaním otvorov pri dodržaní konštantnej prietočnej plochy. Dynamické charakteristiky: amplitúdy tlaku a dominantné frekvencie v závislosti ...

 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Slovak
  Authors:
  Korenčiak, Miroslav;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská

  Diplomová práca sa zaoberá hodnotením výkonnosti podniku prostredníctvom metódy ekonomickej pridanej hodnoty. Pomocou ukazovateľa EVA a čiastkových ukazovateľov získaných jeho dekompozíciou je vykonaná analýza výkonnosti podniku, ktorej výsledky sú následne interpretova...

 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Slovak
  Authors:
  Vavrinčíková, Monika;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská

  Diplomová práca je zameraná na financovanie projektu v neziskovej sfére. Práca sa zaoberá financovaním projektu prostredníctvom čerpania nenávratného finančného príspevku z fondov Európskej únie. Zadávateľom tohto projektu je mesto Piešťany. Predmetom projektu je realiz...

 • publication . Report . 2016
  Open Access Slovak
  Authors:
  BALAZ Vladimir; ZIFCIAKOVA JANA;
  Publisher: Publications Office of the European Union

  The executive summaries of 2015 series of RI Country Reports put forward the main challenges of the research and innovation systems in Member States

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Slovak
  Authors:
  Kliment, Filip;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

  Táto práca sa zaoberá sieťovými podštandardmi z kategórie TSN (IEEE 802.1Q), ktoré riešia prioritizáciu sieťovej prevádzku v TSN sieťach. Medzi tieto podštandardy patria 802.1QBV a 802.1QBU, ktoré boli detailnejšie popísané a porovnané z hľadiska priepustnosti a latenci...

 • publication . Master thesis . 2010
  Open Access Slovak
  Authors:
  Svoboda, Radovan;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

  S nástupom dostupnej digitálnej techniky prichádzame stále častejšie do styku s digitálnym obrazom. Kamery a fotoaparáty už dávno nie sú dedikované zariadenia, ale sú súčasťou takmer každého mobilného telefónu, PDA a notebooku. Táto práca pojednáva o metódach pre vylepš...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Slovak
  Authors:
  Tomáš Jeck;
  Publisher: Institute of Landscape Ecology of the Slovak Academy of Sciences

  This article identifies the key aspects and the position of ecological innovations in the economy and the economic policy system in Slovakia. The ambition is not to provide an exhaustive picture but to identify and descriptively analyse the key contexts, frameworks and ...

 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Slovak
  Authors:
  Matysová, Dorota;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická

  Táto diplomová práca za zaoberá štúdiom krátkovláknových kompozitov pre stomatologické aplikácie. Do matrice na báze dimetakrylátov bolo pridané časticové bárnaté plnivo, krátke polyakrylonitrylové vlákna alebo krátke sklenené vlákna a bol skúmaný ich vplyv na vlastnost...

1,499 research outcomes, page 1 of 150
Last index information