Filters (2 )
Download Results
34,037 research outcomes, page 1 of 3,404
 • publication . Doctoral thesis . 2017
  Open Access Czech
  Authors:
  Štěpánková, Jana;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství

  Disertační práce pojednává o úpadku a způsobech jeho řešení z pohledu znalecké činnosti. Ocenění obchodního závodu v krizi může být vyžadováno v různých fázích jeho životního cyklu. Zatímco někdy je poptáno vlastníky a statutárním orgánem, kteří čelí úpadku nebo předchá...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Czech
  Authors:
  Ludvík Eger;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Firms and their brands increasingly interact with their audience also on social media. Brand fan pages on social networks or online brand communities have become very popular online services. By creating brand communities in social media, such as Facebook brand pages, f...

 • publication . Thesis . 2003
  Open Access Czech
  Authors:
  Kostrhounová, Romana;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM
 • publication . Master thesis . 2010
  Open Access Czech
  Authors:
  Lamberský, Vojtěch;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství

  Tato práce se zabývá studiem filtračních algoritmů používajících matematický model systému k zlepšení kvality filtrace. Navržené filtrační algoritmy jsou použité v řídící jednotce experimentálního vozidla (filtrování signálu pro zpětnovazební regulátory). Na experimentá...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Czech
  Authors:
  Schmidt, Jan;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební

  Diplomová práce je zaměřena na návrh a vypracování projektové dokumentace bytového domu. Navržený objekt se nachází na okraji města Chrudim, v lokalitě sídliště Na Větrníku. Jedná se o samostatně stojící objekt s pěti nadzemními podlažími a suterénem. Budova má půdorysn...

 • publication . Conference object . 2017
  Open Access Czech
  Authors:
  Eva Horáková;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury

  Otevřená data jsou data sbíraná veřejnými institucemi, která jsou volně dostupná na internetu a distribuována v počítačově čitelném formátu. To umožňuje a zjednodušuje jejich další využití třetími stranami. Tato veřejná data je možné dále zpracovávat pro nejrůznější apl...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Czech
  Authors:
  Loukota, Martin;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství

  Tato diplomová práce se zabývá návrhem dvoutlakového vertikálního kotle na odpadní teplo za plynovou turbínou. Nejprve je proveden tepelný výpočet a poté následuje volba uspořádání jednotlivých teplosměnných ploch a vykreslení skutečného pilového diagramu. Jsou navrženy...

 • publication . Article . 2014
  Open Access Czech
  Authors:
  Marta Vohlídalová;
  Publisher: Institute of Sociology, Czech Academy of Sciences

  Book review of Hasmanová Marhánková, Jaroslava, Kreidl, Martin (eds.). 2012. Proměny partnerství: životní dráhy a partnerství v české společnosti. Praha: SLON.

 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Czech
  Authors:
  Pavlíčková, Lenka;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství

  Diplomová práce popisuje metodu bootstrap a její použití pro tvorbu konfidenčních intervalů, při testování statistických hypotéz a v regresní analýze. Představujeme konfidenční interval pro individuální hodnotu. Dále se zaobíráme metodou odhadu diskrétního rozdělení pra...

 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Czech
  Authors:
  Závodný, Vilém;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

  Cílem práce je porozumět vyráběným termostatům a navrhnout vlastní termostat tak, aby umožňoval většinu základních možností klasických termostatů a navíc nastavení a správu přes webové rozhraní. Jedná se tedy o realizaci malého webového serveru, který úzce spolupracuje ...

34,037 research outcomes, page 1 of 3,404
Last index information