Download Results
33 research outcomes, page 1 of 4
 • publication . Book . 2021
  Open Access Irish
  Authors:
  O'Brien, Sharon; Cadwell, Patrick; Zajdel, Alicja;
  Publisher: Dublin City University
 • publication . Article . 2017
  Open Access Irish
  Authors:
  Ní Úrdail, Meidhbhín;
  Persistent Identifiers
  Publisher: UCD

  Tá bailiúchán de naoi gcinn déag ar fhichid de lámhscríbhinní Gaeilge ar buanchoimeád inniu i Leabharlann an Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. Bailiúchán an Fheiritéaraigh a tugtar air seo, i gcuimhne ar an únaeir bunaidh, Pádraig Feiritéar (1856–1924) ón mBaile U...

  Add to ORCID
 • publication . Part of book or chapter of book . 2018
  Open Access Irish
  Authors:
  Ní Úrdail, Meidhbhín;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Coiscéim

  Tá fáil ar dhán teagascach dar tús ‘A dhuine, cuímhnigh ar do chríochaibh déidheancha’ in isteach is amach le cheithre scór lámhscríbhinn de chuid an ochtú agus an naoú céad déag. Tá, leis, ar a laghad dhá aistriúchán Bhéarla tagtha anuas ón tréimhse chéanna scripte. Is...

  Add to ORCID
 • publication . Doctoral thesis . 2018
  Open Access Irish
  Authors:
  Ó Síocháin, Tadhg;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University College Cork

  Sa tráchtas seo, déantar iniúchadh ar ról agus ar fheidhm Chaoilte sa luathFhiannaíocht – ó na samplaí is luaithe go dtí c. 1400. Tá mórfhócas ann ar an léiriú a dhéantar ar Chaoilte in Acallam na Senórach agus i nDuanaire Finn go háirithe, ach tagraítear chomh maith do...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2018
  Open Access Irish
  Authors:
  Éadaoin Ní Mhuircheartaigh;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Comhar Teoranta

  Déantar iniúchadh san alt seo ar an allagar i dtaibhealaíona Johnny Chóil Mhaidhc Uí Choisdealbha. Is de nádúr na béalaireachta an dúil sa choimhlint, dar le Ong (1989) agus Huizinga (1980). Fiosraítear anseo an dúil san iomaíocht chainte i dtraidisiún béil na Gaeilge a...

  Add to ORCID
 • publication . Review . 2017
  Open Access Irish
  Authors:
  Mytaloulis, Konstantinos;
  Publisher: Société Internationale pour l’Histoire du Français Langue Étrangère ou Seconde‎

  Thèse de doctorat en Didactique des langues et des cultures dirigée par Dan Savatovsky, soutenue le 23 janvier 2014, au Centre Bièvre de l’Université Paris 3 Sorbonne-Nouvelle, 503 pages. Cette thèse est le fruit d’une recherche portant sur les manuels de français langu...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Irish
  Authors:
  Róisín Ní Ghairbhí;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Comhar Teoranta
  Add to ORCID
 • publication . Article . 2019
  Open Access Irish
  Authors:
  T.J. Ó Ceallaigh; Mairead Hourigan; Aisling Leavy;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Comhar Teoranta

  Cé go bhfuil sé léirithe sa taighde go bhfuil éifeacht leis an tumoideachas i suíomhanna teanga éagsúla, níl tuiscint iomlán againn fós ar chomhtháthú teanga agus ábhair in oideolaíocht an tumoideachais. Is céimeanna ríthábhachtacha iad ullmhú agus forbairt ghairmiúil n...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2019
  Open Access Irish
  Authors:
  N. J. A. Williams;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Comhar Teoranta

  San alt seo cuirtear síos ar na hainmneacha éagsúla Gaeilge atá ar ‘goosegrass’ (Galium aparine) agus pléitear an t‑ainm athabha (Oenanthe crocata) freisin. Tá ‘goosegrass’ flúirseach in Éirinn agus tá níos mó ná ainm amháin Gaeilge air. Tagraíonn na hainmneacha do ghai...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2019
  Open Access Irish
  Authors:
  Joseph Falaky Nagy;
  Publisher: Comhar Teoranta

  It has become a scholarly cliche to say that narrative ‘cycles’ (specifically the ‘Ulster’, ‘Fenian’, ‘Mythological’, and ‘Kings’ Cycles) are an anachronistic way to talk about storytelling of the ...

  Add to ORCID
33 research outcomes, page 1 of 4