Download Results
8 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Doctoral thesis . 2013
  Open Access Irish
  Authors:
  Newman, Stephen Patrick;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University College Cork

  Is é a chuirim romham a dhéanamh sa tráchtas seo ná eagar a chur ar shaothar liteartha Mhíchíl Coimín; file agus údar próis a bhí ag saothrú na litríochta i gCill Chorcoráin, Contae an Chláir san ochtú haois déag. D’éag sé sa bhliain 1760 nuair a bhí sé beagnach 90 blia...

  Add to ORCID
 • publication . Doctoral thesis . 2018
  Open Access Irish
  Authors:
  Ó Síocháin, Tadhg;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University College Cork

  Sa tráchtas seo, déantar iniúchadh ar ról agus ar fheidhm Chaoilte sa luathFhiannaíocht – ó na samplaí is luaithe go dtí c. 1400. Tá mórfhócas ann ar an léiriú a dhéantar ar Chaoilte in Acallam na Senórach agus i nDuanaire Finn go háirithe, ach tagraítear chomh maith do...

  Add to ORCID
 • publication . Doctoral thesis . 2016
  Open Access Irish
  Authors:
  Ó hUallacháin, Seán Breandán;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University College Cork

  Ceann de phrionsabail bhunaidh An Ghúim téacsleabhair agus leabhair ghinearálta a sholáthar do dhaltaí scoile is do lucht léitheoireachta na Gaeilge. Ábhair a bhaineann le curaclam na scoile, cuir i gcás, eolaíocht is tíos, oideachas, saoránaíocht, spórt, na teangacha C...

  Add to ORCID
 • publication . Doctoral thesis . 2016 . Embargo End Date: 01 Jan 9999
  Embargo Irish
  Authors:
  Ó Gealbháin, Ciarán Seán;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University College Cork

  Féachann an tráchtas seo le solas a chaitheamh ar an amhránaíocht mar a chleachtaítí agus mar a chleactaítear fós i gcontae Phort Láirge í. Ardaítear ann ceisteanna a bhaineann le seachadadh agus le sealbhú na n-amhrán I measc an phobail i gceantar na nDéise sa tréimhse...

  Add to ORCID
 • publication . Doctoral thesis . 2019
  Open Access Irish
  Authors:
  de Mórdha, Dáithí;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University College Cork

  Is é atá leagtha romham agam sa tráchtas seo ná éachtaint a thabhairt ar an dtionchar atá imeartha ag RTÉ Raidió na Gaeltachta ar shaol agus ar chultúr mhuintir na Gaeltachta ó bunaíodh an tseirbhís lán-Ghaeilge i 1972. Déantar scéal RTÉ RnaG a insint, trí fráma tagarth...

  Add to ORCID
 • publication . Doctoral thesis . 2020 . Embargo End Date: 12 Jan 2024
  Embargo Irish
  Authors:
  Ní Shionnain, Ursula;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University College Cork

  Is é príomhchuspóir an taighde seo ná iniúchadh a dhéanamh ar na fachtóirí a bhaineann le hinmharthanacht i bpobail mhionteanga na sochaí nua-aoisí. Díríonn an staidéar nua agus uathúil seo ar Ghaelphobail atá ceantrach-bhunaithe agus ar phobail Ghaeilge a fheidhmíonn t...

  Add to ORCID
 • publication . Doctoral thesis . 2015
  Open Access Irish
  Authors:
  Ó Buachalla, Thaddeus;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University College Cork

  Is éard atá curtha romham agam sa tráchtas seo ná an t-úrscéal iar-nua-aoiseach sa Ghaeilge a phlé; chun aitheantas a thabhairt don seánra mar rud ar leith; chun a fhréamhacha a aimsiú agus a thréithe sainiúla a léiriú. Féachaim anseo lena léiriú go bhfuil baint shainiú...

  Add to ORCID
 • publication . Doctoral thesis . 2011
  Open Access Irish
  Authors:
  McCubbin, Justin;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Limerick

  peer-reviewed Inimircigh agus an Ghaeilge: Idé-eolaíocht agus Cleachtas Teanga Lucht Inimirce na Gaeilge in Éirinn Tá ceisteanna teanga, féiniúlachta agus imeasctha faoi chaibidil sa dioscúrsa náisiúnta ó tháinig borradh faoin inimirce go hÉirinn um chasadh na mílaoise....

  Add to ORCID
8 research outcomes, page 1 of 1