Download Results
92 research outcomes, page 1 of 10
 • publication . Article . 2002
  Open Access Irish
  Authors:
  Mac Congáil, Nollaig;

  peer-reviewed

 • publication . Doctoral thesis . 2016
  Open Access Irish
  Authors:
  Ó hUallacháin, Seán Breandán;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University College Cork

  Ceann de phrionsabail bhunaidh An Ghúim téacsleabhair agus leabhair ghinearálta a sholáthar do dhaltaí scoile is do lucht léitheoireachta na Gaeilge. Ábhair a bhaineann le curaclam na scoile, cuir i gcás, eolaíocht is tíos, oideachas, saoránaíocht, spórt, na teangacha C...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2019
  Open Access Irish
  Authors:
  Ciarán Ó Gealbháin;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Comhar Teoranta
  Add to ORCID
 • publication . Report . 2008
  Open Access Irish
  Publisher: Department of Agriculture, Fisheries & Food
 • publication . Article . 2001
  Open Access Irish
  Authors:
  Watson, Iarfhlaith;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Manchester University Press

  Pléitear stair an chraolacháin Ghaeilge thar na cúig bliana is seachtó ó thosaigh an stáisiún raidid 2RN, suas go dtí an lá atá innin ann agus teacht TG4. Cuirtear an argóint chun cinn go bhfuil coimhlint ann idir dhá idé—eolaíocht — bíonn daoine ag súil go mbeidh TG4 i...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 1925
  Open Access Irish

  non-peer-reviewed

 • publication . Article . 2019
  Open Access Irish
  Authors:
  Ní Úrdail, Meidhbhín;
  Persistent Identifiers
  Publisher: New York University

  Is léir ar an taighde scolártha ar an imirce ó Éirinn go Nua Eabhrac atá curtha ar fáil ó na 1980aí ar aghaidh go raibh líon substaintiúil Éireannach lonnaithe sa chathair seo faoin dara leath den naoú céad déag.1 Tá eolas an-spéisiúil curtha ar fáil go háirithe ag an O...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2017
  Open Access Irish
  Authors:
  Seaghan Mac an tSionnaigh;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Presses universitaires de Caen

  Baineann an t-alt seo le gné shuaithinseach den saol Gaelach i bPáras sna blianta roimh Éirí Amach na Cásca. Tugtar ann léiriú ar chúinsí Chonradh na Gaeilge sa tréimhse, agus tugtar téacs iomlán an léirmheasa a d’fhoilsigh an scoláire Francach H. d’Arbois de Jubainvill...

  Add to ORCID
 • publication . Doctoral thesis . 2011
  Open Access Irish
  Authors:
  McCubbin, Justin;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Limerick

  peer-reviewed Inimircigh agus an Ghaeilge: Idé-eolaíocht agus Cleachtas Teanga Lucht Inimirce na Gaeilge in Éirinn Tá ceisteanna teanga, féiniúlachta agus imeasctha faoi chaibidil sa dioscúrsa náisiúnta ó tháinig borradh faoin inimirce go hÉirinn um chasadh na mílaoise....

  Add to ORCID
 • publication . Part of book or chapter of book . 2019
  Open Access Irish
  Authors:
  Watson, Iarfhlaith;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Cois LIfe

  Sa chaibidil seo dírítear ar an bhféiniúlacht, an náisiún agus teanga. Cuirtear béim ar leith ar choincheap na féiniúlachta de bhrí gurb é coincheap an náisiúin fócas na caibidle. Trasnaíonn coincheap na teanga an dá choincheap eile chun an plé a chur i gcomhthéacs soch...

  Add to ORCID
92 research outcomes, page 1 of 10