Download Results
86 research outcomes, page 1 of 9
 • publication . Article . 2002
  Open Access Irish
  Authors:
  Ní Úrdail, Meidhbhín;
  Publisher: Eighteenth-Century Ireland Society

  Filíocht ó bhéal a chum Mháire Bhuí Ní Laoghaire (1774–ca 1849) i mblianta deiridh na hochtú haoise déag agus i gcéadleath na naoú haoise déag.1 Ní raibh léamh ná scríobh aici, is cosúil, agus ní haon ionadh é, mar sin, go ndírítear aird ar a cumas sa teangain agus ar b...

 • publication . Article . 2016
  Open Access Irish
  Authors:
  Ní Úrdail, Meidhbhín;
  Publisher: Dublin Institute of Advanced Technology

  Bhí traidisiún míle bliain de shaothrú lámhscríbhinní Gaeilge ag teacht chun deriridh in Éirinn fén naoú céd déag. Cé gur thacaigh cumainn ársaíochta chomh maith le hinsitiúidí are nós Choláiste na Trinóide agus Acadamh Ríoga na hÉireann, agus a mbaill aonair, leis, leo...

 • publication . Article . 2007
  Open Access Irish
  Authors:
  Mac Congáil, Nollaig;

  peer-reviewed

 • publication . Review . 2017
  Open Access Irish
  Authors:
  Mytaloulis, Konstantinos;
  Publisher: Société Internationale pour l’Histoire du Français Langue Étrangère ou Seconde‎

  Thèse de doctorat en Didactique des langues et des cultures dirigée par Dan Savatovsky, soutenue le 23 janvier 2014, au Centre Bièvre de l’Université Paris 3 Sorbonne-Nouvelle, 503 pages. Cette thèse est le fruit d’une recherche portant sur les manuels de français langu...

 • publication . Book . 2008
  Open Access Irish
  Authors:
  Ó hIfearnáin, Tadhg;
  Publisher: Cló Iar-Chonnacht

  peer-reviewed Baineann an aiste seo Ie cumhacht íomhá TG4 ar phobal na hÉireann agus ar phobail éagsúla na Gaeilge. Ní i gcónaí a shamhlaítear cumhacht den chineál seo a bheith ag comhlacht teilifíse, ach bhí dlúthcheangal idir cruthú an chainéil agus an t-ionad a tugad...

 • publication . Doctoral thesis . 2011
  Open Access Irish
  Authors:
  McCubbin, Justin;
  Publisher: University of Limerick

  peer-reviewed Inimircigh agus an Ghaeilge: Idé-eolaíocht agus Cleachtas Teanga Lucht Inimirce na Gaeilge in Éirinn Tá ceisteanna teanga, féiniúlachta agus imeasctha faoi chaibidil sa dioscúrsa náisiúnta ó tháinig borradh faoin inimirce go hÉirinn um chasadh na mílaoise....

 • publication . Article . 2015
  Open Access Irish
  Authors:
  Aingeal Ní Chualáin;
  Publisher: Comhar Teoranta

  Cuireann an t-alt seo roimhe léargas a thabhairt ar léiriú na cúirtéireachta mar chleachtas sóisialta i luath-shaothar Mháirtín Uí Chadhain. Feictear go bhfuil áit lárnach ag na hamhráin agus ag an damhsa i gcur in iúl an áilíosa sa saothar agus déantar iniúchadh ar an ...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2009
  Open Access Irish
  Authors:
  Mac Congáil, Nollaig;

  peer-reviewed

 • publication . Article . 2018
  Open Access Irish
  Authors:
  Stiofán Seoighe;
  Publisher: Comhar Teoranta

  Dírítear san alt seo ar choincheap an nuachainteora. Tháinig an coincheap chun cinn sa tsochtheangeolaíocht chriticiúil le deireanas chun dúshlán a thabhairt do thuiscintí agus d’idé-eolaíochtaí stairiúla a shamhlaigh teangacha, agus cainteoirí na dteangacha sin, mar ni...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2019
  Open Access Irish
  Authors:
  Watson, Iarfhlaith;
  Publisher: Cois LIfe

  Sa chaibidil seo dírítear ar an bhféiniúlacht, an náisiún agus teanga. Cuirtear béim ar leith ar choincheap na féiniúlachta de bhrí gurb é coincheap an náisiúin fócas na caibidle. Trasnaíonn coincheap na teanga an dá choincheap eile chun an plé a chur i gcomhthéacs soch...

86 research outcomes, page 1 of 9