Download Results
95 research outcomes, page 1 of 10
 • publication . Research . 2019
  Open Access Swahili
  Authors:
  Takemura, Keiko; Miyazaki, Kumiko;
  Publisher: 大阪大学大学院言語文化研究科 スワヒリ語研究室

  研究ノート・資料

 • publication . Article . 2012
  Open Access Swahili
  Authors:
  Samsom, Ridder H.;

  Haji Gora Haji (1933) is a Swahili poet from Tumbatu. Some people in Zanzibar call him `The Old Hurricane´ after the title and the first poem of his anthology Kimbunga (1994 Dar es Salaam: Taasisi ya Uchunguzi wa Kiswahili) that made him well-known all over Taniania. Wh...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Swahili
  Authors:
  Njogu, Kimani;

  Mwandishi mashuhuri na msomi mtajika wa fasihi ya Kiswahili Kennedy Waliaula Walibora aliyezaliwa mnamo Januari 6, 1965 aliaga dunia mnamo April 10, 2020. Kimani Njogu, msomi mweledi wa fasihi ya Kiswahili na mwanaharakati wa kijamii, anamwenzi Marehemu Ken Walibora aki...

 • publication . Article . 2015
  Open Access Swahili
  Authors:
  Kipacha, Ahmad;

  Sifa mojawapo ya umahiri wa Shaaban Robert ni namna anavyounda katika maandiko yake taswira mbalimbali za viumbe wenye mbawa kama vile ndege wakubwa ‘wahamao’, ndege waimbao, malaika na wadudu, kwa minajili ya kuwajengea wasomaji wake motifu za upazo, ukwezi na safari. ...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Swahili
  Authors:
  Salah, Alaa;

  In Egypt, Swahili has a prominent role as it is used in teaching, religious activities and journalism related with East African Countries. This is a sign of the good relations between Egypt and East African areas where Swahili is used. These relations are also based on ...

 • publication . Article . 2013
  Open Access Swahili
  Authors:
  Mnenuka, Angelus;

  Kutokana na tofauti za mazingira, tabia ya nchi na hali ya hewa, binadamu wamekuwa na tamaduni zinazotofautiana na kufanana kwa viwango mbalimbali. Miongoni mwa masuala yanayotofautiana na kufanana ni majukumu yanayofanywa kwa kuzingatia misingi ya jinsi. Kutokana na um...

 • publication . Article . 2012
  Open Access Swahili
  Authors:
  Schulz-Burgdorf, Ulrich;

  Kutoka elimu ya lugha tunajua kwamba kila mtu aliyenena ana ujuzi maalum - kama John Lyons alivyoeleza katika kitabu chake Language and Linguistics (1981), katika sura kuhusu lugha na utamaduni wa wasemaji. Lyons anatueleza kwamba kila mtu hushika ujuzi huo kwa njia ya ...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Swahili
  Authors:
  Kahigi, Kulikoyela K.;

  Makala hii inachambua sitiari katika Kichomi, diwani ya kwanza ya marehemu Euphrase Kezilahabi. Mashairi yaliyochunguzwa yanahusika na dhamira tatu za kijumla: maana ya maisha, udhalimu wa kikoloni, na hali ya sasa ya Afrika. Mashairi yanayochambuliwa ni: “Nimechoka”, “...

 • publication . Article . 2012
  Open Access Swahili
  Authors:
  H. Samsom, Ridder;

  The story of Joseph (in the Bible), Yusuf (in the Quran), has inspired literatures in many languages. This paper explores how some Swahili writers and translators have dealt with this inspiration, the implications for their language use and the way they have interpreted...

 • publication . Article . 2012
  Open Access Swahili
  Authors:
  Nabhany, Ahmed Sheikh;

  Kiswahili, one among the Bantu languages, was formerly called Kingozi, the Waswahili (as they were called by the visiting Arabs) were originally known as Wangozi. Although Western researchers have manifested great interest in Swahili language and culture, they refuse to...

95 research outcomes, page 1 of 10
Last index information