Download Results
27 research outcomes, page 1 of 3
 • publication . Article . Other literature type . 2018
  Open Access Irish
  Authors:
  Anne M. Molloy; Michael J. Turner; S. Cawley; R A K Kennedy; Ciara M E Reynolds; Eimer G. O’Malley;
  Publisher: BMJ

  <jats:sec><jats:title>Objectives</jats:title><jats:p>Using detailed dietary and supplement questionnaires in early pregnancy, we compared the dietary intakes of micronutrients and macronutrients at the first prenatal visit of women who reported continuing to smoke durin...

 • publication . Article . 2001
  Open Access Irish
  Authors:
  Watson, Iarfhlaith;
  Publisher: Manchester University Press

  Pléitear stair an chraolacháin Ghaeilge thar na cúig bliana is seachtó ó thosaigh an stáisiún raidid 2RN, suas go dtí an lá atá innin ann agus teacht TG4. Cuirtear an argóint chun cinn go bhfuil coimhlint ann idir dhá idé—eolaíocht — bíonn daoine ag súil go mbeidh TG4 i...

 • publication . Article . Preprint . 1974
  Open Access Irish
  Authors:
  Cormac Ó Gráda;
  Publisher: Central Bank of Ireland

  2014-09-18 JG: Record reinstated from backup after damaged text_value

 • publication . Article . 2013
  Open Access Irish
  Authors:
  Ní Úrdail, Meidhbhín;

  In alt dar teideal ‘Why do Germans study Celtic Philology?’ a foilsíodh san iris léannta Studiesi Márta na bliana 1930, bhí an méid seo le háiteamh ag anúdar, Rudolf Thurneysen (1857-1940), mar gheall ar an Léann Ceilteach mar dhisciplín acadúil: ‘Among the avenues of a...

 • publication . Article . 2013
  Open Access Irish
  Authors:
  Watson, Iarfhlaith;
  Publisher: Manchester University Press

  Patriotism is not completely dissimilar to nationalism, it is a type of nationalism. One could say that patriotism is a type of cold or banal nationalism. In Germany, in places and on occasions one would expect banal symbols of the nation, they are absent, or deliberate...

 • publication . Article . 2002
  Open Access Irish
  Authors:
  Ní Úrdail, Meidhbhín;
  Publisher: Liverpool University Press

  Ceann des na laethanta sa bhliain 1839, nuair a bhí an scoláire cáiliúil Eoghan Ó Comhraí (1794-1862) ag obair i leabharlann Acadamh Ríoga na hÉireann, bhuail George Petrie (1789-1866) agus a sheanchara Thomas Moore (1779-1852) isteach chuige. Is mar seo a chuir Ó Comhr...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2018
  Open Access Irish
  Authors:
  Ní Úrdail, Meidhbhín;
  Publisher: Coiscéim

  Tá fáil ar dhán teagascach dar tús ‘A dhuine, cuímhnigh ar do chríochaibh déidheancha’ in isteach is amach le cheithre scór lámhscríbhinn de chuid an ochtú agus an naoú céad déag. Tá, leis, ar a laghad dhá aistriúchán Bhéarla tagtha anuas ón tréimhse chéanna scripte. Is...

 • publication . Article . 2009
  Open Access Irish
  Authors:
  Ní Úrdail, Meidhbhín;
  Publisher: Folklore of Ireland Council

  Cailleadh Ciarán Ó Con Cheanainn agus é i mbláth na hóige ar 3 Feabhra 2009. Amhránaí cruthanta sean-nóis ab ea é a raibh cáil fé leith bainte amach aige sa bhaile agus i gcéin. Nocht bua an cheoil go luath ina shaol nuair a bhuaigh sé Duais Phléaráca na Bliana 1995 agu...

 • publication . Article . 2004
  Open Access Irish
  Authors:
  Ní Úrdail, Meidhbhín;
  Publisher: An Sagart

  Is féidir a áiteamh go bhfuil Cath Cluana Tarbh (CCT) ar cheann desna scéalta próis is líonmhaire a cóipeáladh, b’fhéidir, i lámhscríbhinní déanacha na Gaeilge. In aiste réamhráidh a ghabhann lena eagrán de Tóruigheacht Dhiarmada agus Ghráinne ón mbliain 1857, cuirim i ...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Irish
  Authors:
  Ní Úrdail, Meidhbhín;
  Publisher: New York University

  Is léir ar an taighde scolártha ar an imirce ó Éirinn go Nua Eabhrac atá curtha ar fáil ó na 1980aí ar aghaidh go raibh líon substaintiúil Éireannach lonnaithe sa chathair seo faoin dara leath den naoú céad déag.1 Tá eolas an-spéisiúil curtha ar fáil go háirithe ag an O...

27 research outcomes, page 1 of 3