Filters (2 )
Download Results
18,346 research outcomes, page 1 of 1,835
 • publication . Article . 2000
  Open Access Danish
  Authors:
  Andersen, Mikael Skou;

  Det centrale i forsigtighedsprincippet er, at en begrundet usikkerhed om miljøfremmede stoffers skadelige virkning i sig selv kan være anledning til indgreb, selvom der ikke foreligger endegyldige videnskabelige beviser. Baggrunden er de relativt strenge krav, der still...

 • publication . Article . 2000
  Open Access Danish
  Authors:
  Frands Mortensen;
  Publisher: Sammenslutningen af Medieforskere i Danmark (SMID)

  <jats:p>Dansk medieforsknings mest originale indsats ligger ikke på det teore- tiske plan, men i det empiriske og analytiske arbejde. Medieforskningen har defineret sig ved sin genstand snarere end ved sine teorier og meto- der. Det er synspunktet i denne kritiske komme...

 • publication . Article . Contribution for newspaper or weekly magazine . 2006
  Open Access Danish
  Authors:
  Christian Waldstrøm;
 • publication . Article . 2017
  Open Access Danish
  Authors:
  Kari-Mette Walmann Hidle;
  Publisher: Kirkelig Pedagogisk Senter (IKO)

  <jats:p>The Kindergarten Framework Plan presupposes that children learn to know and respect all represented religions and worldviews as aspects of Norwegian culture. Recognition of religious festivals is a key method towards this aim. Based on a regional, mixed-methods ...

 • publication . Article . 2011
  Open Access Danish
  Authors:
  Bach-Nielsen, Carsten;

  Om en mindesten for Grundtvig i Christians Kirke i Købanhavn

 • publication . Contribution for newspaper or weekly magazine . Conference object . 2000
  Open Access Danish
  Authors:
  Olesen, Jørgen E.; Askegaard, Margrethe; Rasmussen, Ilse Ankær;

  På planteavlsbrug er mulighederne for indkøb af husdyrgødning ofte begrænset til indkøb af konventionel husdyrgødning inden for grænsen på 25% af kvælstofbehovet. Muligheder for at tilgodese afgrødernes næringsstofbehov på denne måde afhænger af bortførsel af næringssto...

 • publication . Report . 2013
  Open Access Danish
  Authors:
  Crone, Manni;
  Publisher: Copenhagen: Danish Institute for International Studies (DIIS)

  On January 11, 2013, France initiated a military intervention in Mali. The French operation Serval targeted a raft of militant Islamist groups, which in 2012 had taken control of the northern part of the country. The aim of the current report is to provide an overview o...

 • publication . Article . 1996
  Open Access Danish
  Authors:
  Knut J.Børve; Inge Røeggen; Marek A. Sierka;
  Publisher: Universitetsforlaget
 • publication . Research . 2008
  Open Access Danish
  Authors:
  Sieverts, Thomas; Daugaard, Morten; Boris, Stefan Darian;
 • publication . Book . 1984
  Open Access Danish
  Authors:
  Forsøgsanlæg Risø, Roskilde;
  Publisher: Forskningscenter Risø
18,346 research outcomes, page 1 of 1,835
Last index information