Filters (2 )
Download Results
66,754 research outcomes, page 1 of 6,676
 • publication . Article . Report . 2016
  Open Access English
  Authors:
  Novotný, Róbert; Mitáš, Petr; Hlubocký, Jaroslav; Hrubý, Ján; Slautin, Andrey; Špunda, Rudolf; Lindner, Jaroslav;
  Publisher: Hindawi Limited

  <jats:p><jats:italic>Introduction</jats:italic>. We are presenting a case report of an infected modular abdominal stent graft.<jats:italic>Case Presentation</jats:italic>. A 67-year-old male patient three years after Cook’s modular abdominal aortic aneurysm (AAA) graft ...

 • publication . Article . Preprint . 2016
  Open Access English
  Authors:
  Tomasz Kania; Martin Rmoutil;
  Project: EC | LOCALSTRUCTURE (291497)

  Let $f$ and $g$ be scalar-valued, continuous functions on some topological space. We say that $g$ dominates $f$ in the compatibility ordering if $g$ coincides with $f$ on the support of $f$. We prove that two compact Hausdorff spaces are homeomorphic if and only if ther...

 • publication . Article . 2017
  Open Access English
  Authors:
  Petr Saha;
  Publisher: MDPI AG

  National Natural Science Foundation of China [21371057]; International Science and Technology Cooperation Program of China [2016YFE0131200, 2015DFA51220]; International Cooperation Project of Shanghai Municipal Science and Technology Committee [15520721100]

 • publication . Article . Other literature type . 2018
  Open Access English
  Authors:
  Gobeli Brawand, Stefanie; Rychener, Lorenz; Schwendener, Sybille; Pantůček, Roman; Perreten, Vincent;
  Publisher: American Society for Microbiology
  Project: SNSF | Risk factors for developi... (320030_152686)

  <jats:title>ABSTRACT</jats:title> <jats:p> The first complete genome sequence of the recently described <jats:italic>Macrococcus canis</jats:italic> species has been determined for the strain KM45013 <jats:sup>T</jats:sup> (=DSM 101690 <jats:sup>T</jats:sup> = CCOS 969 ...

 • publication . Article . Other literature type . 2016
  Open Access
  Authors:
  Roman Hajek; Albert Oriol; Meletios Dimopoulos;
  Publisher: Springer Science and Business Media LLC

  The randomized phase 3 study ENDEAVOR demonstrated a statistically significant and clinically meaningful improvement in progression-free survival (PFS) for carfilzomib and dexamethasone (Kd) vs bortezomib and dexamethasone (Vd) in relapsed or refractory multiple myeloma...

 • publication . Article . Other literature type . 2019
  Open Access English
  Authors:
  Petr Tuma; Petr Waldauf; Barbora Blahutova; Kamila Rasova; František Duška;
  Publisher: Public Library of Science

  BACKGROUND: Aim of the study was to compare metabolic response of leg skeletal muscle during functional electrical stimulation-driven unloaded cycling (FES) to that seen during volitional supine cycling. METHODS: Fourteen healthy volunteers were exposed in random order ...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Czech
  Authors:
  Kadlčík, Radek;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství

  Práce se zabývá řešením pasportizace stávajícího stavebně technického stavu a návrhu úprav rodinného domu v Hodoníně. Obsahem je teoretická část popisující poruchy zděných konstrukcí a další související témata. Dále vysvětlení problematiky pasportizace staveb, vypracová...

 • publication . Master thesis . 2010
  Open Access Czech
  Authors:
  Richterová, Lenka;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská

  Diplomová práce se zabývá sestavením propagace pro firmu efF creative ateliér, která podniká v polygrafickém průmyslu. Práce je zaměřena na analýzu marketingového prostředí uvnitř i vně firmy a podrobněji zkoumá jednotlivé formy marketingové komunikace. Na základě marke...

 • publication . Conference object . 2016
  Open Access Czech
  Authors:
  Horníková, Lucie;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  The paper is dealing with the influence of choosing the optimal inner/outer diameter ratio on machines parameters. The Torus machines types are introduced with their structural options. Two NS Torus type designs for in-wheel application were made – in first case for mac...

 • publication . Master thesis . 2008
  Open Access Czech
  Authors:
  Nechvátalová, Ivana;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství

  Předložená práce se zabývá zhodnocením bezpečnosti technologie galvanického pokovování s ohledem na výskyt nebezpečných látek, dopady na člověka a životní prostředí. K identifikaci rizik byla použita selektivní metoda a index chemického ohrožení. Submitted thesis deal w...

66,754 research outcomes, page 1 of 6,676
Last index information