Filters (2 )
Download Results
274,710 research outcomes, page 1 of 27,471
 • publication . Article . 2013
  Open Access Turkish
  Authors:
  YÜCEL, Fırat; SEZGİN, Evren; ORAL, Okan; TOPAKCI, Mehmet;
  Publisher: Eğitim Araştırmaları Birliği Derneği

  İnternet vasıtasıyla insanlar, sınırsız bilgiye kolay erişilebilmelerinin yanında bilgilerini sanal ortamda ucuz ve hızlı paylaşma olanağı bulmaktadırlar. Bu çalışmada, bir makalenin gönderilmesi, değerlendirilmesi ve internet üzerinden izlenmesi için bir otomasyon sist...

 • publication . Article . 2010
  Open Access Turkish
  Authors:
  ENSARİ, Sıddık;
  Publisher: Maliye ve Finans Yazıları Yayıncılık Ltd. Şti.

  itibaren her yıl gelir dağılımı, gelire bağlı yoksulluk, sosyal dışlanma ve diğer yaşam koşulları konularında bilgi derlemeye yönelik ”Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması”nı uygulamaya koymuştur

 • publication . Article . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  Sandal, Kemal; MURAT YASSA; Tekin, Arzu Bilge; Sargın, Mehmet Akif; Tuğ, Niyazi;
  Publisher: Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH

  ÖZETGirişve AmaçRekürren üriner trakt enfeksiyonları(RUTE) yönetilmesi güç önemli bir halk sağlığı sorunudur. En sık etkeni Escherichia coli’dir. RUTE’nin önlenmesindekontinü ve post-koital profilaksi seçenekleri arasından post-koital profilaksidaha az doz gerektirmesi ...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  ÖZEN, Özlem;
  Publisher: Mutlu TÜRKMEN

  İnsan bilinçaltıhakkındaki bilgi kaynaklarını inceleyen ve rüyalarımızda deneyimlenenarzularımızın tatmini üzerine araştırmalar yapılan bir yöntem olarakPsikanaliz, edebiyatın çalışma ve inceleme alanları içinde hem yoğun olarakilgi görmüş hem de karşıt görüşlere maruz ...

 • publication . Article . 1985
  Open Access Turkish
  Authors:
  DİLİK, Sait;
  Publisher: Ankara Üniversitesi
 • publication . Article . 2011
  Open Access Turkish
  Authors:
  MOSALLANEJAD, Ali; SHOULAIE, Abbas;
  Publisher: TÜBİTAK

  In this paper, a novel design for a tubular linear reluctance motor (TLRM) has been developed. This paper presents a novel structure to enhance magnetic force and velocity in a TLRM. The new structure is accomplished through some changes in a TLRM, which results in a st...

 • publication . Article . 2004
  Open Access Turkish
  Authors:
  Yeşilyurt, Mustafa; Kurt, Turgut; Temur, Atilla;
  Publisher: Pamukkale Üniversitesi

  in this study the students' interests and attitudes towards science laboratory were determined with an attitude questionnaire developed by the researcher. An attitude research was undertaken, together with science laboratory application, prepared to increase studen...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Turkish
  Authors:
  Saadet Gonca Mavi Aydoğdu; Ülkü Özsoy;

  Serviks kanseri, dünyada her iki dakikada bir kadının ölümüne neden olan ve kadınlarda meme kanserinden sonra en sık görülen ikinci kanserdir. Bugün servikal kanser gelişimi için HPV'nin mutlaka var olması gerektiği bilinmektedir ve serviks kanserlerinin çoğu (%99,7) HP...

 • publication . Article . 2008
  Open Access Turkish
  Authors:
  Nurşen GÖK;
  Publisher: Ankara Üniversitesi

  Bu makalede, yeniden Türk idaresine geçişinden sonraki dönemde Artvin Livası 'nın konumuna ilişkin bazı belgeler üzerinde durulmaya çalışılmıştır. Belgeler Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Arşivi 'nde (TİTEA) kayıtlı olarak bulunmaktadır. Yayı...

 • publication . Article . 2013
  Open Access Turkish
  Authors:
  Evcin, Erol;
  Publisher: Atatürk Araştırma Merkezi

  Being one of the prominent commanders of Turkish Independence War, KâzımKarabekir Pasha found that some accusations and critics were forwarded to him onthe occasion of the article series named “The Book of Native of Ankara” including theevents of National Struggle and p...

274,710 research outcomes, page 1 of 27,471
Last index information