Download Results
74 research outcomes, page 1 of 8
 • publication . Part of book or chapter of book . 2015
  Open Access Slavic
  Authors:
  Gajdičiar Vladimír;
  Publisher: Key Publishing s.r.o.

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 • publication . Article . 2009
  Open Access Slavic
  Authors:
  Staššíková-Štukovská Danica; Ungerman Šimon;
  Publisher: Masarykova univerzita

  V článku sú analyzované sklenené koráliky z rano středovekého pohrebiska v Dolních Věstoniciach z hľadiska ich tvaru, výrobnej technológie, zložení skla a chronológie. V článku jsou analyzovány skleněné korálky z raně středověkého pohřebiště v Dolních Věstonicích z hled...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2015
  Open Access Slavic
  Authors:
  Klesniaková Jana;
  Publisher: Key Publishing s.r.o.

  Médiá ovplyvňujú promptne, efektívne a celoplošne široké spektrum ľudí, predovšetkým ich presvedčenie a vnímanie reality. Mediálnu príťažlivosť a stúpajúcu pozornosť verejnosti napĺňa hlavne problematika kriminality. Na základe medializovaných závažných prípadov vrážd t...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Slavic
  Authors:
  Vlček Miroslav;
  Publisher: Národní filmový archiv

  Štúdia sa venuje slovenskému Audiovizuálnemu fondu ako primárnej možnosti financovania pre slovenských filmárov. Fond vznikol v roku 2009 a od svojho založenia podporil stovky projektov: fikčných filmov, dokumentov, animovaných filmov, rekonštrukcií kín, výskumných proj...

 • publication . Article . 2013
  Open Access Slavic
  Authors:
  Artimová Jozefa; Švanda Libor; Pořízková Kateřina;
  Publisher: Ústav cudzích jazykov LF UK v Bratislave

  Príspevok popisuje základné vlastnosti súčasného českého po latinsky písaného diagnostického záznamu na základe analýzy autentických materiálov získaných z viacerých medicínskych zariadení v ČR. Autori sa zameriavajú na typické charakteristiky tohto typu záznamov ako sú...

 • publication . Article . 2016
  Open Access Slavic
  Authors:
  Duć-Fajfer, Helena;
 • publication . Conference object . 2016
  Open Access Slavic
  Authors:
  Prišťáková Michaela;

  Poster prezentujúci možnosti využitia aplikácie Collector for ArcGIS. Stručne je prezentovaný workflow prípravy dát, príklady využitia v teréne, výhody a nevýhody aplikácie. Poster presents application of Collector for ArcGIS in archaeological survey and prospection. Ma...

 • publication . Book . 2012
  Open Access Slavic
  Authors:
  Szimethová Monika; Wiegerová Adriana; Horká Hana;
  Publisher: OZ V4

  Publikácia, ktorá vznikla vďaka dlhoročnej spolupráci autoriek a vďaka diskusiám, ktoré boli zamerané na postavenie a rôzne kurikulárne premeny prírodovedného vzdelávania v kurikulách základných škôl v Českej, Slovenskej a Poľskej republike. Dôvodom pre vznik predkladan...

 • publication . Article . 2015
  Open Access Slavic
  Authors:
  Švandová Simona;
  Publisher: Masarykova univerzita

  Predkladaný príspevok sa zameriava na postavu a priestor, resp. prostredie, v českom a slovenskom (dedinskom) realizme. Tieto dva významné atribúty sú navzájom kompozične prepojené. Pre autorov literárneho realizmu – M. Kukučína,K. V. Raisa – sú charakteristické, o čom ...

 • publication . Article . 2012
  Open Access Slavic
  Authors:
  Katarína Šipulová; Vít Hloušek;
  Publisher: Mezinárodní politologický ústav, FSS MU

  Článok sa zabýva problematikou tranzitívnej spravodlivosti vo vybraných krajinách strednej Európy. Diskutuje vzťah medzi spôsobom demokratickej tranzície a spôsobom a tempom tranzitívnej spravodlivosti. Hlavní pozornosť je venovaná analýze a komparácii tranzitívnej spra...

74 research outcomes, page 1 of 8
Last index information