Filters (2 )
Download Results
1,790 research outcomes, page 1 of 179
 • publication . Report . 2018
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Brekke, Jan-Paul; Mohn, Ferdinand A;
  Publisher: Institutt for samfunnsforskning

  Holdninger til innvandring og integrering i Norge: Integreringsbarometeret 2018

 • publication . External research report . 2019
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Barlaup, Bjørn T.; Pulg, Ulrich;
  Publisher: NORCE Norwegian Research Centre AS Bergen

  Etter at Fennefoss kraftverk er ferdig bygd ut vil vandringsmuligheter for fisk bli endret. I denne rapporten går vi gjennom mulige konsekvenser for vandring av den relikte laksen bleke. I tillegg gjøres det en vurdering av hvordan kraftverket kan påvirke eksisterende g...

 • publication . Report . 2003
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Kalseth, Jorid; Martinussen, Pål Erling;
  Publisher: SINTEF

  STF78 A035011 Denne rapporten presenterer resultater fra en spørreundersøkelse blant rådmenn/administrasjonssjefer om det psykiske helsearbeidet i kommunene og betydningen av Opptrappingsplan for psykisk helse 1999-2006. Undersøkelsen skal bidra til å danne et innt...

 • publication . Report . 2008
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Østli, Jens;
  Publisher: Nofima AS

  Hensikten med dette prosjektet har vært å tilegne norske produsenter og eksportører av klippfisk mer kunnskap om status og utvikling i det brasilianske markedet for klippfisk. Brasil er et meget viktig marked for norsk klippfisk og det er av stor betydning å følge med p...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Bolsø, Agnes;
  Publisher: Universitetsforlaget

  I artikkelen analyseres intervjuer med personer som kan identifisere seg som transpersoner. Alle informantene som blir sitert i artikkelen, har på et tidspunkt vurdert medisinsk korrigering av kroppen. De er bevisste om hvilken fysisk kropp de har og ikke minst hva den ...

 • publication . Report . 2011
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Henriksen, Edgar;
  Publisher: Nofima AS
 • publication . Part of book or chapter of book . Other literature type . 2013
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Kondratyuk, Sergey Y.; Fedorenko, Nataliya; Jeong, Min-He; Stenroos, Soili; Kärnefelt, Ingvar; Elix, John A.; Thell, Arne; Hur, Jae-Seoun;
  Publisher: Kyïv : Naukova dumka

  Results of molecular phylogenetic analysis after nuclear (18S LSU, ITS1/ITS2), mitochondrial (12S and 23S SSU) and chloroplast DNA of lichen-forming fungi, symbiotic and terrestrial algae as well as microscopic filamentous fungi obtained for the first time in Ukraine ar...

 • publication . Report . 2005
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Petersen, Stein Ø;
  Publisher: SINTEF

  Rapporten dokumenterer resultatene av en fremskrivning av antall sykehusopphold (dag- og døgnopphold) for befolkningen i Helse Midt-Norge for årene 2010 og 2020, og for pasienter ved helseforetak, for hvert HF-område, for boområdene i Helse Midt-Norge og for hele region...

 • publication . Report . Other literature type . 2019
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Espeland, Sigurd Heiberg; Kleiven, Alf Ring; Sannæs, Hanne; Kleiven, Portia Joy Nillos;
  Publisher: Havforskningsinstituttet

  Havforskningsinstituttet har siden 2011 gjennomført prøvefiske etter hummer i Klippeskjær bevaringsområde for å undersøke effekter av hummerfredningen som ble innført i 2013. I perioden frem til 2015 har fangsten av hummer i bevaringsområde vært på nivå med kontrollområ...

 • publication . Report . 2008
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Myrhaug, Hilde Tinderholt; Nesheim, Britt-Ingjerd; Kirkehei, Ingvild; Juvkam, kari Hilde; Håvelsrud, Kari; Egeberg, Kathrine; Møllebakken, Kjersti;
  Publisher: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

  Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) fikk i oppdrag fra Helsedirektoratet (Hdir) å lage en systematisk kunnskapsoppsummering over nasjonal og internasjonal forskning som belyser effekter av ordninger med lett tilgjengelig hormonell prevensjon...

1,790 research outcomes, page 1 of 179
Last index information