Filters (2 )
Download Results
34,279 research outcomes, page 1 of 3,428
 • publication . Conference object . 2011
  Open Access Czech
  Authors:
  Klímová, Hana;
 • publication . Master thesis . 2010
  Open Access Czech
  Authors:
  Bureš, David;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury

  Diplomová práce se zaměřuje na stanovení jasné urbanistické koncepce prostoru "za Lužánkami". Cílem je zachovat zde funkci sportu, navázat na jeho bohatou tradici a maximálně tak využít "genius loci" tohoto místa. Detailně se pak projekt zaměřuje na vytvoření návrhu víc...

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Czech
  Authors:
  Ryšavý, Jan;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství

  Tato diplomová práce se zabývá návrhem integrace systému řízení v rozvíjejícím se výrobním podniku se zakázkovou výrobou. Návrh systému probíhá nejprve pomocí rešerše dostupných metod a prostředků pro řízení firmy a dále pomocí aplikace v praxi podniku a postupnou úprav...

 • publication . Conference object . 2013
  Open Access Czech
  Authors:
  CENIA, česká informační agentura životního prostředí;

  Veletrh Česká příroda, kterým Ministerstvo životního prostředí současně zahájilo celoroční kampaň se stejným názvem, se uskutečnil v pátek 19. a sobotu 20. dubna 2013 od 10 do 18 hodin v prostorách pražského Národního domu na Vinohradech. Veletrh podpořil svou návštěvou...

 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Czech
  Authors:
  Šťastný, Miroslav;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská

  Cílem této diplomové práce je sestavení podnikatelského plánu pro provoz čerpací stanice s pomocí franšízy od společnosti OMV. V teoretické části je obecně popsána podnikatelská činnost, podnikání formou franšízy a popis analýz použitých v této práci. V analytické části...

 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Czech
  Authors:
  Groch, Luboš;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství

  V práci se věnuji návrhu designu stavebního nakladače, který je maximálně přizpůsobený lidské obsluze s ohledem na technické moţnosti. Jsou zohledněny nejen potřeby operátora, ale i servisu a v neposlední řadě i poţadavky společnosti na daný stroj. Nakladač je navrhován...

 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Czech
  Authors:
  Švec, Martin;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury

  Představuji návrh nového využití bývalého rekreačního střediska, které se nachází v krásném prostředí u Brněnské přehrady. Je již delší dobu nevyužívané a chátrá. Bylo postaveno v 70. letech 20. století pro potřeby Socialistického svazu mládeže. Byly zde pořádány politi...

 • publication . Report . 1995
  Open Access Czech
  Authors:
  Státní technická knihovna;
 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Czech
  Authors:
  Blaschová, Eliška;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

  Práce představuje nejznámější metody komprese, které byly zveřejněny. Komprese signálu EKG je důležitá především pro úsporu místa v paměťových zařízeních nebo pro zefektivnění přenosu dat. Využití vlnkové transformace pro kompresi je celosvětově diskutované téma, a prot...

 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Czech
  Authors:
  Raška, Michal;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství

  Tato diplomová práce se zabývá porovnáním spotřeb a výkonností různých transportních souprav v zemědělské prvovýrobě. V první části se věnuje možnostmi dopravy velkoobjemových hmot v zemědělství. Následuje popis porovnávaných souprav. Nakonec je popsána metodika výpočtu...

34,279 research outcomes, page 1 of 3,428
Last index information