Filters (2 )
Download Results
44,572 research outcomes, page 1 of 4,458
 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Martinsen, Liv Johanne;
  Publisher: Universitetet i Tromsø

  Oppgaven omhandler barnets beste ved fastsettelse av fast bosted ved foreldrenes samlivsbrudd. I henhold til barneloven § 48 skal spørsmålet om fast bosted "først og fremst rette seg etter det som er best for barnet". Lagmannsrettspraksis fra 2011 er gjennomgått for å s...

 • publication . Article . 1983
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hornburg, Per;
  Publisher: Det Norske Jord- og Myrselskap
 • publication . Research . 1991
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Foote, Kenneth G.;
  Publisher: Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt
 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Løvstad, Jarle;

  Hensikten med reviewen er å undersøke artikler som fokuserer på funksjonsforstyrrelser med vekt på psykisk helse og psykososiale forhold hos voksne med diagnosen Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Metoden er litteratur review skrevet som et resymé, med 20 ...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Strøm, Siri Anna Engzelius;
  Publisher: Høgskolen i Oslo og Akershus

  Master i estetiske fag

 • publication . Report . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Solås, Ann-Magnhild; Hersoug, Bjørn; Andreassen, Otto; Tveterås, Ragnar; Osmundsen, Tonje; Sørgård, Bjørn; Karlsen, Kine Mari; Asche, Frank; Robertsen, Roy;

  - Ambisjoner om videre vekst i norsk havbruksnæring har vært hyppig uttalt, både av næringen selv, og av skiftende regjeringer. Sentralt er at næringen skal gis muligheten til vekst, så lenge det skjer innenfor miljømessige bærekraftige rammer. Dette kan betraktes som e...

 • publication . Master thesis . 2010
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Eie, Trond;
  Publisher: The University of Bergen

  Oppgaven undersøker hvorvidt sårbare fattige vil anvende mikrokreditt produktivt eller ikke. Vi gjør dette ved å bruke et datasett fra to ulike regioner i Bangladesh. Sårbarhet defineres som manglende evne til å stabilisere konsum i møte med idiosynkratiske sjokk. Det a...

 • publication . Report . 1966
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Wiborg, Kristian Fredrik;
  Publisher: Havforskningsinstituttet
 • publication . Master thesis . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ellila, John Øystein;
  Publisher: The University of Bergen

  Trauma in the form of early abuse and neglect has been implicated in the aetiology of Borderline personality disorder (BPD). BPD shares important characteristics with the dissociative disorders, which has led to a conceptualization of BPD where dissociation plays a cent...

 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ytreland, Marte;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet

  GUPEL412 – Bacheloroppgave, vitenskapsteori og forskningsmetode Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett Institutt for idrett, kosthold og naturfag Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. Innleveringsdato: 03.06.19 GUPEL412

44,572 research outcomes, page 1 of 4,458
Last index information