Download Results
9 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Article . 2020
  Open Access Belarusian
  Authors:
  Людмила Мазуркевич;
  Publisher: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

  Кольоративи будь-якої мови створюють певні лексико-семантичні поля кольору, які можна аналізувати у формальному, функційному, семантичному та ін. аспектах. Ці слова в мові постійно розвиваються та змінюються. Результатом їх семантичного розвитку стало поєднання прямих, ...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Belarusian
  Authors:
  Ельвіра Ярмоленко;
  Publisher: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

  The article studies the functioning of the adverbal dative case in the Old Belarusian literary and written language.It is noted that the adverbal dative usually performs the functions of an indirect object or an indirect subject in a sentence; the function of the dative...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Belarusian
  Authors:
  Точило, Наталя;
  Publisher: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

  У статті проаналізовано відетнонімні утворення з компонентом «лях», засвідчені в білоруських діалектах: антропоніми (Лях, Ляхов, Ляхович); ойконіми (Ляховичі); мікротопоніми: дрімоніми (назви лісів) (Ляхівщина, Ляховиця); дромоніми (назви доріг) (Ляхівська дорога); агро...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Belarusian
  Authors:
  Прохоренко, Людмила;
  Publisher: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

  Стаття присвячена одній з важливих проблем у філології – особливостям перекладу фразеологізмів з білоруської на російську мову. Проаналізовано основні аспекти перекладу: адекватність, загальні вимоги до художнього перекладу; питання, що стосуються особливостей професійн...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Belarusian
  Authors:
  Гуща, Наталя;
  Publisher: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

  У статті проаналізовано назви нарису Володимира Короткевича «Земля під білими крилами». Цей заголовок – вінець, зерно, з якого народжується і росте ідея твору. Ми визначили його характеристики відповідно до семантико-стилістичних та естетичних особливостей у досліджуван...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Belarusian
  Authors:
  Юлія Петрушевська;
  Publisher: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

  The determination of the volume and composition of the national component in the Belarusian proverbial fund is an urgent problem of modern Belarusian linguistics.The purpose of the study is to identify the national and cultural component in the proper Belarusian proverb...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Belarusian
  Authors:
  Євген Іванов;
  Publisher: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

  The research material is biblical aphorisms, which function as winged in the Modern Belarusian. The subject of research is the lexicographical description winged biblical aphorisms.The purpose of research to determine the principles and create a pattern of systemic and ...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Belarusian
  Authors:
  Анцімонік, Анастасія;
  Publisher: Odesa I.I.Mechnikov National University

  У статті на прикладі поетичної творчості Вальжини Морт і Юлі Тимофєєвої — молодих представниць сучасної білоруської літератури — розглядається взаємозв’язок між поняттями міста/села і екзистенції людини, актуальний в силу вписаності в контекст так званих вічних питань. ...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Belarusian
  Authors:
  Юлія Петрушевська;
  Publisher: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

  The article defines the tasks of studying the national identity of the paremiological foundation of the Belarusian language: (1) to identify the main areas of study of the national in the modern paremiology of the Belarusian language; (2) to substantiate the principles ...

9 research outcomes, page 1 of 1